ปปช. เผยทรัพย์สิน 'บิ๊กจอม' หลังพ้นสนช.


เพิ่มเพื่อน    

13 ธ.ค.61 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 1 ต.ค.61 ที่ผ่านมา 

พล.อ.อ.จอม แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 20,820,037 บาท ได้แก่ เงินฝาก 4 บัญชี 14,459,459 บาท เงินลงทุนในกองทุนต่าง ๆ 2 แห่ง 2,122,614 บาท ที่ดิน 1 แปลง ที่เขตสายไหม กทม. ได้มาเมื่อปี 2550 มูลค่า 2,494,000 บาท บ้าน 1 หลัง 1,744,000 บาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคาร 1,038,052 บาท

มีรายได้ต่อปี 6,660,704 บาท แบ่งเป็น เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง 1,821,734 บาท เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่ม สนช. 1,362,720 บาท ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 1,638,750 บาท ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 1,837,500 บาท มีรายจ่ายต่อปี 4,561,293 บาท แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค 4.8 แสนบาท ค่าผ่อนบ้าน 396,000 บาท ค่าเบี้ยประกันชีวิต 552,887 บาท ค่าบัตรเครดิต 132,406 บาท

ส่วนนาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง ภริยา มีทรัพย์สิน 7,900,949 บาท ได้แก่ เงินฝาก 5 บัญชี 2,611,211 บาท ที่ดิน 1 แปลง ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น ได้มาเมื่อปี 2554 มูลค่า 1,080,000 บาท บ้าน 1 หลัง 1,920,000 บาท รถยนต์ 3 คัน ได้มาระหว่างปี 2555-2558 มูลค่ารวม 2,289,737 บาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคาร 1,316,895 บาท

มีรายได้ต่อปี 853,380 บาท เป็นเงินเดือน+ค่าตำแหน่งทั้งหมด มีรายจ่ายต่อปี 513,139 บาท แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค 2.4 แสนบาท ค่าผ่อนบ้าน 152,400 บาท ค่าเบี้ยประกันชีวิต 3 หมื่นบาท ค่าผ่อนรถยนต์ 90,640 บาท ค่าบัตรเครดิต 99 บาท เบ็ดเสร็จมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 28,721,023 บาท หนี้สิน 2,354,948 บาท

สำหรับ พล.อ.อ.จอม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งองคมนตรี ระหว่างปี 2559-2561 เคยเป็น ผบ.ทอ. ก่อนหน้านี้ปี 2555 เป็นผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ ปี 2556 เป็นรองเสนาธิการทหารอากาศ ปี 2557 เป็นเสนาธิการทหารอากาศ ส่วนนาวาอากาศเอก กรนันท์ เป็นนายทหารปฏิบัติการกองบัญชาการกองทัพไทย


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'