หลักสูตรครู5ปีไม่ต้องสอบขอใบอนุญาต "กมว."เชื่อมั่นเรียนแน่น-เข้มข้น/


เพิ่มเพื่อน    

19ธ.ค.61- แจง หลักสูตรครู 5 ปี ไม่ต้องสอบ เพื่อขอตั๋วครู "เอกชัย" ชี้แต่ยังต้องเข้ารับการประเมินผลการเรียนกับสถาบันผลิตครู เพื่อวัดการทำวิจัยในชั้นเรียน ความสามารถการสอน  ส่วนหลักสูตร 4 ปี เล็งแบ่งการสอบขอตั๋วครู เป็น 2 รอบ วัดความรู้มาตรฐานวิชาชีพครูพื้นฐานและ วัดความรู้ปฏิบัติการสอน เชื่อช่วยเด็กไม่เครียด เตรียมนำหารือ บอร์ด กมว. 11 ม.ค. ปีหน้า


นายเอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู (ฉบับที่ ...) พ.ศ. 2561 ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เสนอ  เพื่อเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยใช้ปรับการสอนหลักสูตรการผลิตครู 4 ปี  ซึ่งจะมีการประกาศใช้มาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวอย่างเป็นทางการภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2562 นี้  โดยในส่วนของหลักสูตรการผลิตครู 4 ปี ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาได้หารือเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าจะต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ยังไม่ได้ได้มีมติในเรื่องนี้ เนื่องจาก กมว.จะต้องไปวางแนวทางแนวการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  เบื้องต้นคาดว่าจะแบ่งการสอบออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1.จะสอบวัดความรู้มาตรฐานวิชาชีพครูพื้นฐาน โดยจะสอบในช่วงที่นักศึกษาครูที่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 และ รอบที่ 2.จะเป็นการสอบวัดความรู้ปฏิบัติการสอน โดยจะสอบในช่วงที่นักศึกษาครูที่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้ตนเชื่อว่าการแบ่งรอบการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ นั้น จะสามารถช่วยลดความเครียดให้แก่เด็ก  อย่างไรก็ตามในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในที่ประชุม กมว.ก่อนที่จะจัดทำร่างประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ  เสนอให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการคุรุสภา พิจารณาลงนามเห็นชอบต่อไป 


ประธานกมว.กล่าวอีกว่า  ขณะนี้มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าผู้ที่เรียนหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ไม่ต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่ง กมว.ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง โดยผู้เรียนหลักสูตรการผลิตครู 5 ปีแม้จะไม่ได้สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ แล้วแต่จะต้องเข้าการประเมินกับสถาบันผลิตครู ก็คือมหาวิทยาลัยที่ตัวเองเรียน โดยการประเมินจะมีการวัด เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน การประเมินความสามารถ การประเมินฝึกสอน และการประเมินการปฏิบัติงานอาชีพครู ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้สอบถามในที่ประชุมว่ายืนยันจะยกเลิกหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี  ทั้งหมดในปีการศึกษา 2562 หรือไม่ ซึ่งนพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ได้แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่งและกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูยืนยันยกเลิกการผลิตหลักสูตรครู 5 ปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปแบบร้อยละ 100 อย่างแน่นอน ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมใช้แนวทางการประเมินดังกล่าวกับผู้เรียนในหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี เพื่อจะไม่ให้นักศึกษากลุ่มนี้รู้สึกเสียโอกาสที่ตัวเองเรียนมาอย่างเข้มข้น 


เห็นมั้ย...?ใครคิดร้าย-หมายชั่วกับบ้านเมืองไทย ลงท้าย จะค่อยๆ ฉิบหาย-วายวอดไปเอง อย่างที่กำลังเกิดกับแก๊งก้าวถลำ"คนดี-ผีคุ้ม" โบราณกล่าวไม่ผิดหรอก!

"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"
เนี่ยนะ"สหภาพฯ การบินไทย"
"การเมืองถึงระดับโรงเรียน"