'จุรินทร์'ลงพื้นที่ศรีสัชฯชูนโยบายประกันรายได้เกษตรกร


   

31 ธ.ค.61-นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  เดินทางลงพื้นที่ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย พบปะประชาชนและรับฟังปัญหาจากเกษตรกร พร้อมแนะนำตัวนายนายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผลและนายโด่ง  แสวงลาภ ผู้เสนอตัวสมัครเป็น ส.ส. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ จ.สุโขทัย เขต 1-2-3 ตามลำดับ โดยนายจุรินทร์สอบถามเกษตรกรหลายรายถึงภาวะราคาข้าวและมันสำปะหลังในฤดูเก็บเกี่ยวที่ผ่านมา ซึ่งได้คำตอบใกล้เคียงกันว่าขายข้าวได้เพียงเกวียนละ5,900-6,100 บาท ส่วนราคามันสำปะหลังอยู่ที่ กิโลกรัมละ 1.10-1.30 บาท 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลปัจจุบันมีภารกิจสำคัญ 2 ข้อคือการสร้างความสงบกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชน แต่ที่ผ่านมายังทำงานบรรลุผลได้เพียงข้อเดียว คือข้อ 1 เรื่องความสงบ แต่ในข้อที่ 2 คือ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากที่จะช่วยให้ประชาชนลืมตาอ้าปาก มีความเป็นอยูที่ดีขึ้น ยังไม่ประสบผลสำเร็จ  คนส่วนใหญ่ยังไส้กิ่ว  ประชาชนจึงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ครบทั้ง 2 ข้อ และว่าหากพรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่ก็ตั้งใจจะเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะเกษตรกร  เพื่อให้ฐานรากของประเทศดีขึ้นก่อน เมื่อเกษตรกรมีเงินในกระเป๋าร้านค้าต่างๆก็จะขายของได้มากขึ้น เศรษฐกิจในท้องถิ่นก็จะหมุนเวียนมากขึ้น โดยพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ทั้ง ข้าว ข้าวโพด ยาง ปาล์ม และมันสำปะหลัง เป็นต้น โดยมีมาตรการในการจ่ายเงินชดเชยหากราคาผลผลิตทางการเกษตรนั้นๆต่ำกว่าราคาประกัน  โดยจะจ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรโดยตรง เพื่อป้องกันการรั่วไหลและการทุจริต  

"ในจังหวัดสุโขทัยพรรคส่งครบทั้ง 3 เขต โดยเขต1และเขต2 นั้นเป็นที่นั่งเดิมของพรรคคือนายวิรัตน์ วิริยพงษ์ และนายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล ซึ่งตนมั่นใจว่าจะรักษาที่นั่งเดิมไว้ได้ ส่วนเขต3 พรรคส่งทนายโด่ง แสวงลาภ ซึ่งเคยเป็นผู้สมัครเดิมของพรรคและเคยแพ้การเลือกตั้งไปไม่มาก ครั้งนี้จึงถือว่ามีโอกาส"
 


ช่วงไม่อยู่.....ก็อาศัยติดตามข่าวสารโซเชียลมีเดีย เปิดๆ ปิดๆ ติดบ้างไม่ติดบ้าง ทางมือถือ รับรู้ได้ว่า ที่ฮิตและพูดจากันอื้ออึง เห็นจะไม่พ้นเรื่อง ส.ส.แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.โดยเฉพาะราย ส.ส.อนาคตใหม่ ๓-๔ คน 

รัฐบาลปริ่มน้ำฝ่ายค้านปริ่มขาดใจ
มอง ส.ส.ผ่านบัญชีทรัพย์สิน
ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'