'มีชัย'ส่งส.ค.ส.ให้ข้อคิดอย่าเลือกผู้แทนฯเพราะเงินจูงใจ นิสัยไม่ดี มุ่งทำลายชาติ เคยพิฆาตประชาชน


   

1 ม.ค.62-    นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ส่ง ส.ค.ส.2562 อวยพรปีใหม่ วันที่ 1 ม.ค.62 ใจความ ดังนี้ "สวัสดีปีใหม่ในยุคเปลี่ยน มีบทเรียนในอดีตขีดให้เห็น อันบ้านเมืองจะอุดมและร่มเย็น การเมืองเป็นส่วนสำคัญอันนำไป จะเลือกตั้งกันใหม่ในอีกรอบ จึงควรคิดให้รอบคอบตอบโจทย์ได้ 

อย่าเลือกเพราะเงินตรามาจูงใจ อย่าเลือกใครมีนิสัยที่ไม่ดี อย่าเลือกคนมุ่งหมายทำลายชาติ เคยพิฆาตประชาชนจนป่นปี้ เลือกคนที่มีเมตตาและปราณี เพื่อความสุขสวัสดีของปวงชน ด้วยเดชะพระบารมีที่ปกเกศ นำพาประเทศสู่เหตุผล ปวงประชาสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล ให้ทุกคนสดใสปีใหม่เทอญ".


จำกันไว้ง่ายๆ นะ...........ปี ๒๕๖๒ นี้วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ตรงกับวันพุธ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน เป็นวัน "เข้าพรรษา"และวัน/เดือน/ปี เดียวกันนี้

ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?
ทำไม 'ธนาธร' เดินสายต่างประเทศ?
"ครม.ปู" ดีกว่า "ครม.ลุง" จริงหรือ?
เศรษฐกิจ 'ชี้ขาด' รัฐบาลลุงตู่
ทักษิณ 'วางมือหรือวางเพลิง'