'มีชัย'ส่งส.ค.ส.ให้ข้อคิดอย่าเลือกผู้แทนฯเพราะเงินจูงใจ นิสัยไม่ดี มุ่งทำลายชาติ เคยพิฆาตประชาชน


   

1 ม.ค.62-    นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ส่ง ส.ค.ส.2562 อวยพรปีใหม่ วันที่ 1 ม.ค.62 ใจความ ดังนี้ "สวัสดีปีใหม่ในยุคเปลี่ยน มีบทเรียนในอดีตขีดให้เห็น อันบ้านเมืองจะอุดมและร่มเย็น การเมืองเป็นส่วนสำคัญอันนำไป จะเลือกตั้งกันใหม่ในอีกรอบ จึงควรคิดให้รอบคอบตอบโจทย์ได้ 

อย่าเลือกเพราะเงินตรามาจูงใจ อย่าเลือกใครมีนิสัยที่ไม่ดี อย่าเลือกคนมุ่งหมายทำลายชาติ เคยพิฆาตประชาชนจนป่นปี้ เลือกคนที่มีเมตตาและปราณี เพื่อความสุขสวัสดีของปวงชน ด้วยเดชะพระบารมีที่ปกเกศ นำพาประเทศสู่เหตุผล ปวงประชาสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล ให้ทุกคนสดใสปีใหม่เทอญ".


๘ มกรา.....Where are you?แค่ตอบคำถามนี้ "คำถามเดียว" ธนาธรก็เจ๊กอั๊กถูกปิยบุตร ซิ่ง "รถตู้เหาะ" เทกระจาดทับอีกที วานซืน"แบนแต๊ดแต๋" คา easy pass เลย!    .....ทั้งคู่!

รถเหาะ 'เจาะเวลา' ปิยบุตร
โชคดีที่เป็น 'รัฐบาลทหาร'
รูปแบบใหม่ 'ท้าทายประเทศ'
"๕ จี" กับคำตอบ "ขยายค่างวด"
ว่าด้วยพิธี 'เสกน้ำอภิเษกรวม'
'นอเทรอดาม' กับปิยบุตร