"ปาบึก"ถล่มโรงเรียน435โรง อยู่ในนครศรีมากสุด 63โรง


เพิ่มเพื่อน    

 

 
7 ม.ค.62-นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก”(PABUK) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตนได้รับรายงานข้อมูลสถานการณ์ผลกระทบและความเสียหายจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติในส่วนภูมิภาคทั้ง 3 ศูนย์ พบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบ จำนวน 833 โรง ขณะที่ได้รับความเสียหาย 435 โรง เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 374 โรง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 9 โรง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 35 โรง และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 17 โรง ประมาณการความเสียหายของสถานศึกษา เป็นเงินเกือบ 110 ล้านบาท โดยความเสียหายส่วนใหญ่เป็นกระเบื้องหลังคา ฝ้าเพดาน กระจกหน้าต่างของอาคารเรียน โรงอาหาร บ้านพักครูชำรุดเสียหาย และวัสดุอุปกรณ์ อาทิ หนังสือเรียน คอมพิวเตอร์ โต๊ะเกาอี้พังเสียหาย สำหรับโรงเรียนที่ปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 4 มกราคมและยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ในวันที่ 7 มกราคม จำนวน 81 โรง และยังมีโรงเรียนที่ต้องปิดต่อเนื่องไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 8 มกราคม ได้ จำนวน 63 โรง เป็นโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 62 โรงและ สอศ. 1 โรง  โดยเป็นโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งสิ้น ซึ่ง ศธ.จะเร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเพื่อให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว


วันนี้ "๒๔ กันยา ๖๓" มีเรื่องสนุกหลายเรื่อง!คดี "นายวัฒนา เมืองสุข" ก็ตัดสินวันนี้ประชุมรัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ ก็วันนี้พวกเทียมแอก-เทียมไถคณะสามสัส ก็จะมาชุมนุมโชว์เขาหน้ารัฐสภาวันนี้

'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน