679 แห่ง ตัวเลขล่าสุดโรงเรียนได้รับผลกระทบ"ปาบึก"


เพิ่มเพื่อน    

8ม.ค.62-นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ได้มีการรายงานปฏิบัติการช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยพิบัติ พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ว่า ตามที่ สพฐ.ได้มีการแจ้งเตือนการเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว และได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ของจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนั้น เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัย อีกทั้ง สพฐ. ก็ได้เปิดบัญชีชื่อ “รวมน้ำใจสู่อุทกภัยโรงเรียน” เพื่อรับบริจาคด้วย 
โดยขณะนี้ได้มีการรายงานจำนวนโรงเรียนที่ได้ผลกระทบ จำนวน 679 โรง แบ่งเป็น 630 โรง ใน 16 สพป. ได้แก่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 47 โรง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 80 โรง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 185 โรง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 45 โรง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 49 โรง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 15 โรง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 16 โรง สพป.ชุมพร เขต 1 จำนวน 2 โรง สพป.ชุมพร เขต 2 จำนวน 11 โรง สพป.ตรัง เขต 1 จำนวน 1 โรง สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 7 โรง สพป.สงขลา เขต 1 จำนวน 128 โรง สพป.สงขลา เขต 3 จำนวน 7 โรง สพป.ปัตตานี เขต 1 จำนวน 35 โรง สพป.ปัตตานี เขต 2 จำนวน 1 โรง และสพป.ยะลา เขต 1 จำนวน 1 โรง และ 49 โรง ใน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ได้แก่ สพม. เขต 11 จำนวน 1 โรงและ สพม.เขต 12 จำนวน 48 โรง

นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีโรงเรียนที่ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ จำนวน 24 โรง และในวันที่ 9 มกราคม คาดว่าจะมีโรงเรียนที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เพียง 1 โรง ซึ่งขณะนี้ สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะทำงาน 6 คณะ นำโดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติ ในระหว่างวันที่ 10-11 มกราคมนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ทางโรงเรียนจะต้องเร่งรายงานความเสียหายในส่วนที่จะต้องดำเนินการซ่อมแซมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยด่วนที่สุด เพื่อที่จะไม่กระทบต่อการเปิดการเรียนการสอน และจากนั้น สพฐ.จะช่วยจัดสรรงบประมาณลงไปช่วยเหลือเยี่ยวยา โดยงบประมาณในส่วนนี้จะมีใน 2 ส่วน คือ งบฯ ที่ได้รับบริจาคและงบฯ ก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังจากเกิดภัยพิบัติ ซี่งเป็นงบฯ ปกติของ สพฐ. ทั้งนี้สำหรับโรงเรียนใดที่มีการปิดการเรียนการสอน ก็จะต้องมีการสอนชดเชยเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการจัดการเรียนการสอนด้วย


เมื่อวาน.....ผมหยิบข้อความที่ "ธนาธร" ประกาศกลางม็อบล้มเจ้าที่ท้องสนามหลวง เมื่อคืน ๑๙ กันยามาให้อ่านคงจำกันได้ ที่ว่า "วันนี้...เปิดประตูบานแรก" "วันนี้...เดินก้าวแรกไปด้วยกัน" นั่นน่ะ!

ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'