เหล่าทัพจัดพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลวันกองทัพไทย 'บิ๊กแดง' ให้โอวาททหารใหม่เสียสละเพื่อส่วนร่วม


เพิ่มเพื่อน    

18 ม.ค.62 -  เมื่อเวลา 15.30 น. ที่ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 ภายในกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ร.11รอ.) บางเขน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในวันกองทัพบกและวันกองทัพไทย ประจำปี 2562 

ทั้งนี้พล.อ.อภิรัชต์ ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมทั้งอ่านสารของพล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) และกล่าวให้โอวาทกำลังพล ตอนหนึ่งว่า วันกองทัพบกถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ และเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษทหารกล้า ที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิตกอบกู้เอกราชและปกป้องผืนแผ่นดินไทย ซึ่งย้ำเตือนให้ทหารทุกนายได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการรักษาทำนุบำรุงชาติบ้านเมือง และพิทักษ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติให้มีความมั่นคงตลอดไป 

สำหรับทหารใหม่ทุกนายนับเป็นโอกาสสำคัญที่ได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมในการทำหน้าที่ทหารของชาติ ที่จะต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนอุทิศกำลังกาย กำลังใจ เพื่อปกป้องประเทศชาติ ค้ำจุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และดูแลช่วยเหลือประชาชน จึงขอให้ทุกคนได้ยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้ให้ไว้โดยเคร่งครัดและมั่นคง ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ มีความเสียสละ กล้าหาญ อดทน ความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ตั้งมั่นอยู่ในระเบียบวินัยและการมีจิตอาสาในการทำความดี พร้อมกับพัฒนาตนเองให้มีความแข็งแกร่ง ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีศักยภาพพร้อมสนับสนุนการดำเนินภารกิจของกองทัพให้บรรลุความสำเร็จ และสร้างเสริมประเทศชาติให้มีความผาสุก ร่มเย็น สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสืบไป

ขณะที่กองทัพเรือ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทยในส่วนกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ที่ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ด้านกองทัพอากาศ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562 เนื่องในวันกองทัพไทย ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้ากองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชด้วยเช่นกัน.


ไม่อยากใช้คำว่า "เคยบอกไปแล้ว" ในการเขียนหนังสือ แต่วันนี้ "จำเป็น" ขออนุญาตซักครั้ง คือหลังจากเหตุ "ผีน้อย" เกิดเป็น "กรณีศึกษา" ขึ้นแล้ว

ประเทศไทย 'ยังไงๆ ต้องรอด'
เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'