'ครูดี - รร.ดี' สร้างการศึกษา ป้องกันอบายมุข


เพิ่มเพื่อน    

ภรพิชญา นิธิศดำรง ครูดีจากแม่ฮ่องสอน

 

      “เป็นครูใช่ไหม... ขอฝากเด็ก ๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี” หนึ่งในพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงฝากถึงคุณครูทุกคนให้สอนเด็กเป็นคนดี และครูจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีเพื่อสอนศิษย์ให้เป็นคนดีดังคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2562  จากนายกฯ “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”

     เพื่อขยายครูดี โรงเรียนดีต้นแบบ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” รุ่นที่ 8) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 

    ปีนี้มีครูได้รับโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 365 คน และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 37 โรงเรียน พร้อมทั้งตั้งปณิธานครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค มีการประกาศเจตนารมณ์ผลักดันการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ

 

ครูดี-รร.ดีไม่มีอบายมุขจากทั่วประเทศรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก รมว.ศธ.

 

     นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า อย่าประมาทความชั่วร้ายหรือกิเลสของตัวเอง วิธีการควบคุมอารมณ์ที่ดีที่สุด คือ การไม่พาตัวเองไปเจอสิ่งยั่วยุเหล่านั้นตั้งแต่แรก การมีสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอบายมุข เหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด จะทำให้เด็กและเยาวชนไม่มีความคิดที่จะเดินทางผิด ดังนั้น เราต้องช่วยกันทำสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการไม่มีอบายมุขเพื่ออนาคตของชาติ

     ด้าน นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า  ทุกวันนี้เราจะเห็นการโฆษณาของธุรกิจต่าง ๆ ที่ชี้ให้เห็นว่า ดื่มสุราแล้วจะประสบความสำเร็จ มีเพื่อนเยอะ ซึ่งถือเป็นมายาคติที่สร้างขึ้น การแก้ไขมายาคติเหล่านี้คือการให้คนพิสูจน์ว่า ถึงแม้ว่าเราไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ไม่ยุ่งกับอบายมุข เราก็สามารถเป็นคนดี มีความเจริญก้าวหน้าได้ 

     สำหรับพิธีมอบรางวัลนี้ นพ.คำนวณ กล่าวว่า เป็นการมอบรางวัลให้คนที่พร้อมจะพิสูจน์ให้เห็นว่า ตนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้แม้ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข ภารกิจของผู้ได้รับรางวัลไม่ได้จบเพียงเท่านั้น แต่นี่คือภาระอันหนักอึ้งจะต้องไปขยายผลต่อ เพราะนอกจากการเป็นต้นแบบที่ดี จะต้องใช้ทุกอิทธิพลที่มีจัดระบบในโรงเรียนและชุมชน รวมถึงทำให้ชาวบ้านช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับเด็ก

นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการกองทุน สสส. 

 

     นางศิรพัชร์ รพีพัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขจาก จ.สกลนคร เล่าถึงการพัฒนาโรงเรียนว่า มองเรื่องเหล้าและบุหรี่เป็นประเด็นหลัก แต่เพิ่มเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและต้องไม่โกง โดยครูทุกคนจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ไม่ติดเหล้าไม่ติดบุหรี่ รวมถึงไม่ติดโทรศัพท์และไม่นอนหลับในห้องเรียนอีกด้วย ทางโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรม เช่น การเล่นดนตรีทุกประเภท จัดชมรมเอ็นเตอร์เทน ร้องเพลงคาราโอเกะ เพื่อผ่อนคลายช่วงพักกลางวันเพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมในเวลาว่าง ไม่ไปมั่วสุมกับสิ่งยั่วยุต่าง ๆ

 

ศิรพัชร์ รพีพัฒนวงศ์ ผอ.รร.บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย จ.สกลนคร

 

     ขณะที่ นายโสภณ สุขประเสริฐ ครูผู้ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข จากโรงเรียนประถมนนทรี เล่าว่า ทางโรงเรียนได้ใช้กีฬาสีเป็นกิจกรรมในการทดแทนอบายมุข จัดแข่งขันกีฬาเก็บคะแนนทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นฟุตซอล แชร์บอล ชักเย่อ วิ่งเปี้ยว รวมถึงการเต้นประกอบเพลง ทำให้เด็กใช้เวลาว่างฝึกซ้อมทุกวัน มีการกระตุ้นจากรุ่นพี่ทำให้เด็กสื่อสารด้วยกันง่าย ชวนกันทำกิจกรรมที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข

     “ครูดีไม่มีอบายมุขต้องดีตั้งแต่เริ่มแรก เพราะครูคือแม่พิมพ์ของชาติ หากแม่พิมพ์ไม่ดี พิมพ์ออกมาก็ไม่ดีตาม ครูที่ดีต้องงด ละ เลิกทุกอย่างก่อนจะมาเป็นครู ไม่อย่างนั้นครูจะสอนเด็กให้เป็นคนดีได้ไม่เต็มปาก” นายโสภณ กล่าวทิ้งท้าย

 

โสภณ สุขประเสริฐ ครูจาก รร.ประถมนนทรี

 

     นอกเหนือจากเหล้า บุหรี่ และการพนันที่เป็นอบายมุขหลักแล้ว ปัญหาเด็กนักเรียนติดโซเชียลก็ต้องดูแล 

     นางภรพิชญา นิธิศดำรง ครูผู้ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข จากโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ จ.แม่ฮ่องสอน เผยวิธีการรับมือกับนักเรียนที่ติดโซเชียลว่า ตนไม่ห้ามการใช้โซเชียลมีเดีย แต่จะชี้แนะให้ใช้ในทางที่ถูกต้อง ทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยนำโซเชียลมาประยุกต์ใช้กับการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ให้คำปรึกษายามที่เด็กไม่กล้ายกมือถามในห้อง สอนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิตโดยยินดีให้คำปรึกษาในทุกเรื่อง

      นิยามครูดีไม่มีอบายมุข นางภรพิชญา บอกว่า เพราะครูเปรียบเป็นเข็มทิศที่จะช่วยชี้นำให้ศิษย์เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง เมื่อครูมอบความรักให้กับศิษย์ ศิษย์จะรักและศรัทธา ครูจึงจะสามารถใช้ความรักเป็นเข็มทิศนำพาศิษย์ไปได้ทุกที่ 

     ชีวิตครูการเฝ้ามองศิษย์ของตนเองเติบโตและประสบความสำเร็จ ถือเป็นรางวัลชีวิตที่ครูทุกคนพึงปรารถนา สำหรับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขจะเป็นเครื่องการันตีและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของครูให้ทำความดีและเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของชาติต่อไป


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ