'ชพน.'สุดคึก!'สุวัจน์'นำทัพชู 9 นโยบายปักธงโคราช


   

26 ม.ค.62 -  ที่ห้องโคราช ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา(ชพน.) เป็นประธานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา 14 เขตเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา พร้อมด้วยพลเอกฐิติวัจน์ กำลังเอก รองหัวหน้าพรรคฯ , นานแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคฯและผู้อำนวยการการเลือกตั้งของพรรคฯ , นายดล เหตะกูล เลขาธิการพรรคฯ , พ.อ.วินัย สมพงษ์ ที่ปรึกษาพรรคฯ และ“ น้องวิว” นางเยาวภา บุรพลชัย โฆษกพรรคฯ  และสมาชิกพรรคฯกว่า 2,000 คน เข้าร่วม

นายสุวัจน์ กล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เปิดตัวนโยบายโคราช ที่ จ.นครราชสีมา เพราะ จ.นครราชสีมานั้นเป็นฐานที่มั่นที่สำคัญและเป็นเมืองที่สำคัญของภาคอีสาน โคราช  No problem เราได้แบ่งไว้ทั้งหมด 9 เรื่องจำได้ง่ายที่เราให้ความสำคัญ ประกอบด้วย 1.โคราชเมืองเกษตรก้าวไกล คือ พืชเกษตร 5 ตัว ข้าว  อ้อย  ยางพารา มันสำปะหลัง และ ปาล์ม เรื่องต้นทุนน้ำ ชลประทาน มีแหล่งน้ำลุ่มน้ำ 9 ลุ่มน้ำ 5 เขื่อนใหญ่  

2.โคราชเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน , 3.โคราชเมืองคมนาคมทั่วถึง , 4.โคราชเมืองท่องเที่ยวทุกถิ่น  5.โคราชเมืองกีฬาสามัคคี  6.โคราชเมืองจราจรคล่องตัว , 7.โคราชเมืองน้ำไม่ท่วม  8.โคราชเมืองอัจฉะริยะทันสมัย และ 9.โคราชเมืองครัว  โดยเฉพาะผลงานของพรรคชาติพัฒนาตั้งแต่สมัยพลเอกชายชาย ชุณหะวัณ สมัยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ถือว่าเป็นยุคทองทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นผู้ที่วางพื้นฐานในการพัฒนา จ.นครราชสีมามาจนกระทั่งวันนี้คงจำกันได้

เช่น สร้างถนน 4 เลน กรุงเทพ-โคราช  นิคมอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมให้ประชาชนมีงานทำ มีการลงทุน การซื้อขายผลผลิตการเกษตรจำนวนมากเข้าโรงงานอุตสาหกรรม  ที่ดินมีราคาดี   มีการขยายถนนมิตรภาพถนน 4 เลน เป็น 8 เลน 10 เลน  มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ทางพิเศษระหว่างเมืองถนนมอเตอร์เวย์ และโครงการสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง , สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นเจ้าภาพซีเกม กระแสกีฬาฟรีเว่อร์ เป็นต้น

นายสุวัจน์ กล่าวต่อว่าพรรคชาติพัฒนา ได้บอกกับพี่น้องประชาชน นโยบายทางสายกลาง “No problem ” และเป็นพรรคนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ มีวินัย ให้อภัย สามัคคี ทีมเวิร์ก อดทน เล่นการเมืองแบบเล่นกีฬา  เพื่อลดความขัดแย้ง นำความสุขมาสู่พี่น้องประชาชน สร้างสรรค์เศรษฐกิจให้เจริญโดยยึดหลักการของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

สำหรับจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งสิ้น 14 เขตเลือกตั้ง.


อู่ฮั่น เจียโหยว! อู่ฮั่น สู้..สู้! ครับ...ให้กำลังใจพี่น้องจีนที่อู่ฮั่นแล้ว ก็ต้องให้กำลังใจทีมไทย "หน่วยปฏิบัติการเด็ดชีพโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" ของเราด้วย ประกอบด้วย

ผู้พิพากษา 'พิพากษา' รัฐบาล
การตั้งรับ 'ไวรัส' ของรัฐบาล
สัญญาณ 'ล้างบาง' ตำรวจ
ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'