'หมอวรงค์'โชว์ชื่อผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ภาคเหนือ 62 เขต


เพิ่มเพื่อน    

28 ม.ค.62-นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เพซบุ๊ค Warong Dechgitvigrom เปิดรายชื่อผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ภาคเหนือ 62 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย

กำแพงเพชร เขต1 ธิติ มหบุญพาชัยเขต2 สุขวิชาญ มุสิกุล เขต3 สำราญ ศรีแปงวงค์ เขต4 พลเดช ศรีแปงวงค์

เชียงราย เขต1 ธวัชชัย อภิวงค์เขต 2 กฤษฏิฏิพงษ์ นามวงศ์ เขต 3 ประดิษฐ์ ศรีอ้วน เขต4 ทินกร แกล้วกล้า เขต5 มิรันตี บุญแก้ว  เขต6 สุภาพ ยาปะโลหิต เขต7 นำชัย อนันต์เดชา

เชียงใหม่ เขต1 พรชัย จิตรนวเสถึยร เขต2 วิว้ฒน์ กิตติพรพานิช เขต3 วีระวุฒิ เทพเรือง เขต4 ดร. กัลยา แก้วมา เขต5 ว่าที่ร้อยโท วิศธร เถาตระกูล เขต6 วิศิษฏิ์ ว้ชรินทร์ เขต7 พรเลิศ ก๋าวินจันทร์ เขต8 วรณัน อ้นท้วม เขต9 นวพล ศิริรักษ์สกุล 

ตาก เขต1 นพ.เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ เขต2 ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เขต3 ธนิตพล ไชยนันทน์

นครสวรรค์ เขต1 สงกรานต์ จิตสุทธิภากร เขต2 นัยศาลิน ถนอมมิตรวัฒนา เขต3 สมทรง นิลประยูร เขต4 สมชาย เพ็ชรจินดา เขต5 พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ เขต 6 อุษา ธำรงศักดิ์คุณ

น่าน เขต1 อดิศักดิ์ ภิมาลย์ เขต2 จาตุรนต์ อินนาอัคราคุณ เขต3 สำเริง แก้วเทพ

พะเยา เขต 1 อนุพงษ์ มาคำ เขต2 กาจพล เอิบสุขศิริ เขต 3 มนัสศักดิ์ บุญมีตระกูล

พิจิตร เขต 1 อาวุธ เดชอุปการ เขต2 บุญชอบ สากูด เขต 3 ณรงค์ จักชุจันทร์

พิษณุโลก เขต 1 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เขต2 ธีระ อำพูล เขต 3 พงษ์มนู ทองหนัก เขต 4 มุทิตา ทองคำนุช เขต 5 คณิศร มาดี

เพชรบูรณ์เขต1 ชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล เขต2 ยุพราช บัวอินทร์ เขต3 ณัฐพล ภาคกุล เขต4 ปิ่นปินัทธ์ สุดทำนอง เขต 5 คฑาเพชร แก่นแก้ว

แพร่ เขต1 ธนินจิตรา ศุภศิริ เขต2 คณาธิป มุดเจริญ

แม่ฮ่องสอน เขต1 สมบัติ ยะสินธุ์

ลำปาง เขต1 ขนิษฐา นิภาเกษม เขต2 กัญญารัตน์ วงศ์วรกุลกิจ เขต3 นิคม เชาว์กิตติโสภณ เขต4 ญาณวรุตม์ ธรรมชาติ

ลำพูนเขต1 ขยัน วิพรหมชัย เขต2 พลตรีจิตติวัศร์ ศรสุวรรณ์

สุโขทัย เขต1 วิรัตน์ วิริยะพงษ์ เขต2 สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล เขต 3 โด่ง แสวงลาภ

อุตรดิตถ์ เขต 1 พรศักดิ์ เอื้อประเสริฐ เขต 2 ประสิทธิ์ คลังสีดา


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"