"บุญรักษ์"สั่งการรร.เลี่ยงจัดกิจกรรมวันสอบGAT/PAT พร้อมเปิดศูนย์รับร้องเรียนช่วยนร.ได้รับผลกระทบเลื่อนสอบ


   

หลังจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศวันเลือกตั้งคือวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562  ทำให้ทางทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ตัดสินใจ กลับไปใช้วันทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ตามกำหนดการเดิม คือ วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นั้น

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ในส่วนสนามสอบที่เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตนได้สั่งการไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกแห่งแล้ว ให้แจ้งไปยังโรงเรียนที่เป็นสนามสอบดำเนินการการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมอื่นๆ ในวันและเวลาดังกล่าว เนื่องจากงานราชการและนโยบายของรัฐบาลต้องมาก่อน อีกทั้ง สพฐ. ยังได้เปิดศูนย์รับเรื่องราว เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนสอบ และมอบให้ สพท. รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนสอบดังกล่าว อย่างในกรณีที่มีการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า เรื่องนี้ทาง สพท. ได้ประสานมายัง สพฐ.ให้ออกหนังสือรับรองเหตุผลความจำเป็นในการเลื่อนวันเดินทาง เพื่อที่ทางสายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเลื่อนวันเดิน และกรณีที่นักเรียนบางกลุ่มติดเรียนวิชารักษาดินแดน (ร.ด.) จำนวนหนึ่ง ทาง สพฐ.ก็จะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยบัญชาการรักษารักษาดินแดน ทั้งนี้สำหรับในเรื่องการจองที่พักของนักเรียนที่จะต้องเลื่อนตามวันสอบ GAT/PAT นั้น ทาง สพท.ก็ได้ประสานไปยังโรงแรมในพื้นที่แล้วก็พบว่าไม่มีปัญหา

“อย่างไรก็ตาม จากนี้ผมจะนำข้อมูลที่ได้รับการร้องเรียนทั้งหมด มาสรุปอย่างเป็นทางการ ว่ามีประเด็นใดย้างที่เป็นปัญหาอุปสรรคและ สพฐ.ดำเนินการแก้ไขอย่างไร ซึ่งผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดจะไม่ได้เป็นการอุปสรรคต่อการสอบ GAT/PAT ในครั้งนี้”เลขาฯ กพฐ.กล่าว


ทฤษฎี "ตาบอดไม่กลัวเสือ" ของทักษิณ ทำให้พรรคการเมืองหนึ่ง ได้ครองอีสานมาร่วม ๒ ทศวรรษ

'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า
น้ำท่วม 'อย่าเอาแต่ดู' ต้องทำ