ครม.ผ่อนปรนเงื่อนไข เปิดทางเช่าบ้านประชารัฐ


   

 

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ม.ค. มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เช่าบ้านประชารัฐ ที่เป็นการเช่าระยะยาว จากเดิมที่มีการอนุมัติให้เริ่มโครงการไปแล้วเมื่อวันที่18 เม.ย. 60 ตามจุดประสงค์เพื่อต้องการให้คนมีบ้านอยู่มากขึ้น แต่ทั้งนี้จากหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดให้ผู้ที่จะเช่นบ้านประชารัฐ ปัจจุบันจะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอื่น ๆ จึงเป็นปัญหาทำให้ประชาชนทั่วไปโดนจำกัดสิทธิ์          

ทั้งนี้กำหนดให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน และประชาชนทั่วไป โดยไม่กำหนดว่าจะเป็นข้าราชการหรือไม่ให้มีสิทธิ์เข้ามาร่วม

“เกิดกรณีที่คนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพ ก็อยากจะมีบ้านอยู่ในกรุงเทพ แต่ติดที่มีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่แล้ว จึงไม่ผ่านคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ซึ่ง ครม. มีมติให้เปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้ตรงจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก ”นายณัฐพร กล่าว

อย่างไรก็ตามจากสถิติในโครงการบ้านประชารัฐ ในพื้นที่ชะอำแปลงที่ 260 โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 377 หน่วย มีผู้ยื่นเข้ามาทำเรื่อง 600 กว่าราย แต่จากที่ติดหลักเกณฑ์ดังกล่าว เหลือผู้ที่มีสิทธิ์ 30 ราย และผ่านคุณสมบัตที่ 28 ราย ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นเกณฑ์ที่ตัดสิทธิ์คนต้องการมีบ้านไปเยอะมาก


นี่คือ............ ความพยายามสร้าง "หลักฐานเทียม" เพื่อนำไปเสริมวาทกรรม "ประยุทธ์ทำอะไรก็ไม่ผิด" ของฝ่ายค้าน

วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"