ก.ตร.ถกขยายเวลาตั้ง'นายพันสีกากี'พร้อมยกระดับด่ามตม.เพิ่มเก้าอี้อีก


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ

31 ม.ค.62- มีรายงานว่า คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 1/2562  ในเวลา 13.30 น.วันที่ 31 ม.ค.นี้ ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ทั้งนี้ สำหรับวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กรณีมีเหตุพิเศษตามข้อ 3 (8) แห่ง กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2547 เรื่องการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้กับ กก.สืบสวน 5 บก.สส.บช.น.,กก.สืบสวน 4 บก.สส.ภ.1-9,บก.สส.บก.น.1-9 ในสังกัด บช.น.และกก.สืบสวน ภ.จว.ตาางๆในสังกัด ภ.1-9 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งเพิ่มให้กับ สตม. และเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

"วาระการแต่งตั้งตำรวจ ก.ตร.จะพิจารณาตามที่พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เสนอขอขยายเวลาการแต่งตั้งตำรวจระดับนายพันตำแหน่ง สารวัตรถึงรองผู้บังคับการ วาระประจำปี 2561 อีก 1 เดือน จากที่ต้องเสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค.62 เป็นวันที่ 28 ก.พ.62 ส่วนวาระปรับโครงสร้างและกำหนดตำแหน่งเพิ่มของ สตม. จะมีการยกระดับด่านตม.ทั่วประเทศ จากด่านที่มี สวญ.เป็นหัวหน้าด่าน ให้ ผกก. เป็นหัวหน้าด่าน"


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก