กระทรวง พม.-ทส.จับมือเอกชนสานพลังประชารัฐ “ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว” ร่วมสร้างบ้านพักถาวรให้ชุมชนประสบภัยดินถล่ม จ.น่าน 75 หลัง


เพิ่มเพื่อน    

 

กระทรวง พม.-ทส. จับมือเอกชนสานพลังประชารัฐ  “ร่วมทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว”  สร้างบ้านพักถาวรและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนผู้ประสบภัยดินถล่มบ้านห้วยขาบและผู้ยากไร้ใน จ.น่าน รวม  75 ครัวเรือน  ใช้งบ 27 ล้านบาทเศษ   โดยกระทรวงทรัพยากร ฯ อนุญาตให้ใช้ที่ดินป่าสงวนฯ เนื้อที่ 176 ไร่  ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้หน่วยงานในสังกัดพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน  และพอช.สนับสนุนตามโครงการบ้านมั่นคง  ตั้งเป้าก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้

 

จากเหตุการณ์ดินถล่มที่หมู่บ้านชาวลัวะจังหวัดน่านเมื่อวันที่ 28   กรกฎาคม 2561  ที่บ้านห้วยขาบ  ต.บ่อเกลือเหนือ   อ.บ่อเกลือ  จ.น่าน  ทำให้บ้านเรือนที่ปลูกสร้างอยู่บริเวณไหล่เขาถูกดินถล่มพังทลายจำนวน 4 หลัง  และเสียหายบางส่วนจำนวน 2 หลัง  มีผู้เสียชีวิต 8   ราย  ต่อมาจังหวัดน่านได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตภัยพิบัติ  เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติได้อีกเพราะสภาพหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่สูงและลาดชัน  ต่อมาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมชาวบ้านห้วยขาบทั้งหมู่บ้าน  จำนวน 60 ครัวเรือน  ประชากร 253 คน  ได้ย้ายจากที่พักพิงผู้ประสบภัยเข้าพักอาศัยที่บ้านพักชั่วคราว  บริเวณสนามกีฬา  อบต.ดงพญา  อ.บ่อเกลือ  เพื่อรอการสร้างบ้านพักถาวร

 

ล่าสุดวันนี้ (31 มกราคม) ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. มีพิธียกเสาเอกเพื่อก่อสร้างที่พักอาศัยถาวรให้กับประชาชนที่ประสบภัยบ้านห้วยขาบจำนวน 60 หลังคาเรือน  และสร้างบ้านให้ประชาชนที่ยากไร้อีก 15 หลังคาเรือน  รวมทั้งหมด 75 หลังคาเรือน  ตามโครงการ ‘ร่วมใจ สร้างไทย  สร้างที่อยู่อาศัย  ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว’  ที่บ้านห้วยขาบใหม่  ต.ดงพญา  อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  โดยมีพลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายวิจารย์ สิมาฉายา  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)  ร่วมเป็นประธานในพิธี  โดยมีนายวรกิตติ  ศรีทิพากร   ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ  มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดประมาณ 400 คน

 

ทั้งนี้พิธีการในช่วงเช้าที่บริเวณบ้านพักชั่วคราว  มีการมอบผ้าห่ม  เครื่องอุปโภค-บริโภค  อุปกรณ์การศึกษา  ฯลฯ  ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย    และการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินป่าสงวนฯ ให้แก่ผู้ประสบภัยบ้านห้วยขาบหลังจากนั้นประธานในพิธีและผู้ร่วมงานได้เดินทางไปทำพิธียกเสาเอกเพื่อก่อสร้างบ้านใหม่ในที่ดินที่กรมป่าไม้จัดสรรให้บริเวณหมู่ที่ 2 ต.ดงพญา  อ.บ่อเกลือ  ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพักชั่วคราวประมาณ 1.3 กิโลเมตร  พื้นที่ทั้งหมด  43 ไร่เศษ   จัดสรรเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและทำกิน  รวม 43 ไร่ 

 

 

โดยชาวบ้านจะได้รับที่ดินครัวเรือนละ 120  ตารางวา  เพื่อสร้างบ้านขนาด  5X8 ตารางเมตร  (มีทั้งบ้านชั้นเดียวและสองชั้น)  โครงสร้างเป็นปูนและเหล็ก  สามารถใช้วัสดุจากบ้านเก่ามาเสริม  รูปแบบบ้านประยุกต์มาจากบ้านของชาวลั๊วะ   ราคาก่อสร้างประมาณหลังละ  267,000-293,000 บาท ใช้งบประมาณจากหน่วยงานรัฐและเงินบริจาคของภาคเอกชน  และแบ่งพื้นที่ส่วนกลาง  แปลงเกษตร  สนามกีฬา  ศาลาชุมชน  ศาสนสถาน  ฯลฯ   ตามแผนงานจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเวลา  5-6 เดือน  หรือภายในเดือนกรกฎาคมนี้  หลังจากนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่บ้านพักชั่วคราวจะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านพักถาวร

 

 

พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  รมว.พม.กล่าวว่า  หลังจากเหตุการณ์ดินถล่มที่บ้านห้วยขาบ  หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนก็ให้การช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้น  รวมทั้งการสร้างบ้านพักชั่วคราว  ซึ่งชาวบ้านก็อยู่กันมานานหลายเดือน  วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่มีพิธียกเสาเอกสร้างบ้านใหม่  เป็นบ้านพักถาวร  โดยบริษัทเอกชนได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านประมาณ 22.5 ล้านบาท  และกระทรวง พม.  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสมทบงบประมาณตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทจำนวน  1,320,000 บาท

 

“ส่วนการสร้างบ้านก็จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 5 เดือน  คือประมาณเดือนกรกฎาคม  เพื่อให้ทันก่อนฤดูฝน  และเกิดความปลอดภัยแก่ชาวบ้าน   ซึ่งหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้วก็จะมีการส่งเสริมเรื่องอาชีพต่างๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  และกรมป่าไม้ก็จะสนับสนุนการปลูกป่า  การปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ 85 ชนิด  ส่วนชาวบ้านก็มีกองทุนต่างๆ  ช่วยเหลือดูแลกัน  เช่น  มีกลุ่มออมทรัพย์   มีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากเงินออมของชาวบ้านวันละ 1 บาท  และมีสภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนด้วย”  พลเอกอนันตพรกล่าว

 

นายธนวัฒน์  จรรมรัตน์   ผู้ใหญ่บ้านห้วยขาบ  กล่าวว่า  ชาวบ้านต่างตั้งความหวังว่าจะได้อยู่บ้านถาวรเร็วๆ นี้  เพราะบ้านพักชั่วคราวมีความคับแคบ  กว้างยาวประมาณ  3X6 ตารางเมตร  บางครอบครัวอยู่กัน 5-6 คน  ต้องอยู่กันอย่างแออัด  กลางวันก็ร้อนมาก  กลางคืนก็หนาว  เพราะสร้างด้วยสังกะสี  ไม่มีห้องน้ำในตัว  ต้องใช้ห้องน้ำรวม  และตั้งอยู่ไกลจากบ้านพัก  ส่วนบ้านเดิมนั้น  บางครอบครัวก็ปลูกสร้างมานานหลายสิบปี  บ้านของตนก็เพิ่งสร้างใหม่อีกหลังหนึ่ง  หมดเงินไปหลายแสนบาท   แม้จะเสียดาย  แต่ก็ต้องยอมอพยพออกมา  เพราะชาวบ้านต่างก็กลัวไม่รู้ว่าดินจะถล่มอีกหรือไม่  โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนัก  และทางราชการก็บอกว่าบ้านห้วยขาบอยู่ในแนวรอยเลื่อนปัวซึ่งอาจจะเกิดดินถล่มได้

 

“ชาวบ้านห้วยขาบรู้สึกดีใจและขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาช่วยเหลือชาวบ้าน  เพราะตอนนี้ชาวบ้านต่างก็อยากจะอยู่บ้านใหม่ที่มั่นคงถาวรและปลอดภัย  ไม่ต้องกลัวว่าดินจะถล่มลงมาอีก  ส่วนเรื่องอาชีพนั้น  ชาวบ้านก็คงจะต้องทำกินในพื้นที่เดิม  โดยปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลัก  เพราะพื้นที่ใหม่มีเนื้อที่ไม่เยอะ  ครอบครัวหนึ่งได้ที่ดินเพียง 120 ตารางวา  คงจะได้เพียงปลูกบ้านและปลูกผักสวนครัวเท่านั้น” ตัวแทนชาวห้วยขาบบอก

 

ทั้งนี้การก่อสร้างบ้านพักถาวรให้ผู้ประสบภัยบ้านห้วยขาบและประชาชนที่ยากไร้  รวมทั้งหมด 75 ครัวเรือน  ถือเป็นการสานพลังประชารัฐ  เพื่อทำความดีถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  โดยมีหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นร่วมสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัย  เช่น  จังหวัดน่าน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.น่าน  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.น่าน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.น่าน  ศูนย์ป่าไม้ประจำ จ.น่าน  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  13 (แพร่) การไฟฟ้า  การประปาส่วนภูมิภาค  จ.น่าน  ฯลฯ

 

ส่วนหน่วยงานรัฐจากส่วนกลาง  เช่น  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้จังหวัดน่านใช้ที่ดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติดอยภูคา-ป่าผาแดง  หมู่ที่ 3  ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านห้วยขาบที่เกิดภัยดินถล่มประมาณ 3 กิโลเมตร   เนื้อที่ทั้งหมด 43 ไร่เศษ  เพื่อสร้างที่พักถาวรและเป็นที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน  ระยะเวลาอนุญาตให้ใช้ที่ดิน (ช่วงแรก) 30 ปี  ตั้งแต่มกราคม 2562 - มกราคม  2592    

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด   เช่น  พมจ.จังหวัดน่านจัดทำแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนทุกวัย  เช่น  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ สนับสนุน งบประมาณเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  อุดหนุนการก่อสร้างที่อยู่  และการประกอบอาชีพ  รวม 1,320,000 บาท

 

หน่วยงานในท้องถิ่น  เช่น  อบต.ดงพญา  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สนับสนุนการจัดทำสาธารณูปโภคต่างๆ  รวมงบประมาณ 4 ล้านบาทเศษ  และภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้าน จำนวน 22,500,000 บาท   รวมงบประมาณทั้งหมด 27   ล้านบาทเศษ

 

 

 


เห็นมั้ย...?ใครคิดร้าย-หมายชั่วกับบ้านเมืองไทย ลงท้าย จะค่อยๆ ฉิบหาย-วายวอดไปเอง อย่างที่กำลังเกิดกับแก๊งก้าวถลำ"คนดี-ผีคุ้ม" โบราณกล่าวไม่ผิดหรอก!

"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"
เนี่ยนะ"สหภาพฯ การบินไทย"
"การเมืองถึงระดับโรงเรียน"