หนักแผ่นดิน!'ไก่จ๋า'ลั่นรัฐบาลจากการเลือกตั้งมีสิทธิรื้อกองทัพให้กับประชาชน


   

19ก.พ.62- นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Watana Muangsook ระบุว่า “หนักแผ่นดิน”

ในโลกของการบริหารยุคใหม่ การปรับตัวและบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น การเสนอให้มีการตัดงบประมาณของกองทัพลง 10% จึงเป็นเรื่องปกติ เพราะแม้แต่องค์กรที่สร้างรายได้เช่นบริษัทห้างร้านหรือธนาคารก็ยังต้องมีการปรับตัว ลดกำลังคนลงในงานบางประเภทเพื่อใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแทน

รัฐบาลบริหารประเทศด้วยเงินที่มาจากภาษีของประชาชน จึงต้องบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ การปฏิรูปส่วนราชการซึ่งรวมถึงกองทัพด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องทำให้กับประชาชน รูปธรรมที่มองเห็นคือการลดขนาดของกองทัพ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี ลดความซ้ำซ้อนของภารกิจ ยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารเปลี่ยนมาเป็นการรับสมัครโดยมีความก้าวหน้าเป็นแรงจูงใจ

นโยบายนี้เรียกว่า “Smart Military” คำว่าสมาร์ทแปลว่าฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกองทัพและมีบุคลากรที่ชาญฉลาดมาทำงาน จะได้ไม่ออกมาพูดจากับประชาชนที่บ่งบอกถึงสติปัญญาของผู้พูดอีก.
 


"พรรคประชาธิปัตย์" ปีนี้ อายุ ๗๓ ปีเต็ม ย่างเข้า ๗๔ ถ้าเป็นคน ก็ต้องบอกว่าเป็น "รุ่นแรก" ในถนน "ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต"

ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก
เหตุที่ไม่มีรัฐบาลเพื่อไทย
ประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้
ต้นแบบ 'วุฒิสภา' มาจากไหน?