สทศ.ย้ำนักเรียนที่สอบGAT/PATตรวจสนามสอบ และที่นั่ง ไปก่อนเวลา 30นาที 


   


20ก.พ.62- นางศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สทศ.พร้อมจัดทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์นี้  ซึ่งทุกอย่างได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว ตนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร โดยเฉพาะการเลื่อนวันสอบ GAT/PAT ไปสอบวันเดิม เพราะ สทศ.และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันแจ้งผู้เข้าสอบในทุกช่องทางแล้ว นอกจากนี้ สทศ.ยังได้กำชับศูนย์สอบและสนามสอบ ให้อำนวยความสะดวกให้แก่เด็กทุกคนด้วย ฝากผู้เข้าสอบทุกคนให้เข้าไปตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สนามสอบ และควรจะเดินทางไปถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหา หรือทำให้เสียสิทธิในการเข้าสอบ

นางศิริดา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปดูเนื้อหาการสอบ รูปแบบและจำนวนข้อสอบแกตแพต ซึ่งจำแนกตามรูปแบบข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบแกตแพต และตัวอย่างกระดาษคำตอบ ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เพื่อฝึกและทดลองทำจะได้ไม่เกิดปัญหาในการทำข้อสอบ  อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้าสอบคนใดมีข้อสงสัยใด ๆเกี่ยวกับการสอบแกตแพต หรือการสอบต่างๆที่เกี่ยวข้องสทศ.สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ สทศ. โทร.0-2217-3800 นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักในการรับเรื่องที่โทร. 0-2288-5839-40 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 42 แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันสอบ แกตแพตประจำปีการศึกษา 2562 ด้วย


วันนี้......ศุกร์ ๒๒ มีนา.๖๒ วัน "ดิบๆ สุกๆ"ก็จะได้ "โม้เลือกตั้ง" กัน ชนิดปักทวนคาเป็นวันสุดท้ายส่วนพรุ่งนี้ เสาร์ ๒๓ มีนา. วัน "สุกดิบ"

มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป
ปรากฏการณ์ของ 'หม่อมเต่า'
แค่ 'ล่วงหน้า' ก็รู้ว่า 'ใครร่วง'
รางๆ รัฐบาล '๗ วันก่อนเลือก'
เมื่อ "ปชป.-พปชร." แหติดตอ