สทศ. พร้อมจัดสอบ "โอเน็ต "ม.6 วันที่ 27 และ 29 มี.ค.นี้ 


เพิ่มเพื่อน    


25มี.ค.64- นางศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) กล่าวว่า ตามที่ สทศ. จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสอบวันเสาร์ที่ 27 และวันจันทร์ที่ 29  มีนาคม 2564 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 387,137 คน และมีสนามสอบ 395 แห่งทั่วประเทศ โดยในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 จัดสอบ 3 วิชา ได้แก่ สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 จัดสอบ 2 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ สทศ. ขอเน้นย้ำนักเรียนอย่าลืมนำหลักฐานที่ใช้แสดงตนในวันสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย พร้อมทั้งขอให้นักเรียนวางแผนการเดินทางและไปถึงสนามสอบก่อนเวลา เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ นอกจากนี้ สทศ. ยังได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 

ในส่วนของศูนย์สอบและสนามสอบ ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันฯ โดยมีจุดคัดกรองก่อนเข้าสนามสอบ ตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ ทำความสะอาดห้องสอบ สนามสอบ และบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน รวมถึงจัดสถานที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและให้ความสำคัญปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

สำหรับการประกาศผลสอบโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สทศ. จะประกาศผลสอบในวันที่ 27 เมษายน 2564 โดย สทศ. ได้จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การนำผลสอบโอเน็ต ไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนรับทราบถึงวิธีการดูใบรายงานผลสอบโอเน็ตรายบุคคล และการนำผลสอบไปใช้ในการประเมินตนเอง รวมทั้งนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแต่ละรายวิชาให้ดียิ่งขึ้น สำหรับโรงเรียน สทศ. ได้อธิบายถึงใบรายงานผลการทดสอบโอเน็ต ระดับโรงเรียน ทั้ง 6 ฉบับ เพื่อให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทราบถึงวิธีการพิจารณาใบรายงานผลแต่ละฉบับ และสามารถนำผลสอบไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของ รวมทั้งนำไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาให้ดียิ่งขึ้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.niets.or.th"ผอ.สทศ.กล่าว


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"