'ตวง'เผยกมธ.ปรับปรุงกระทรวงฯมิมติให้สกอ.อยู่ใต้ปีกสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา


   

21 ก.พ.62-นายตวง อันทะไชย รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวว่า ตามที่เครือข่ายอุดมศึกษามีข้อห่วงใยในเรื่องโครงสร้างของกระทรวงอุดมฯ ที่กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม เป็นกรมอุดมศึกษานั้น ทาง กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ จึงได้นำประเด็นดังกล่าวกลับมาทบทวนอีกครั้ง และมีมติปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงอุดมฯ ใหม่ ให้ สกอ.ไปอยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมฯ

 โดยในส่วนของร่างพ.ร.บ.ฯ นั้น กธม.จะปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับแนวทางนี้ ก่อนที่จะนำเข้าพิจารณา ในวาระที่ 2 และ 3 ใประมาณต้นเดือนมีนาคม 


ธนาธร".......... กลายเป็น "เด็กสวน" ไปซะแล้ว! เมื่อวาน (๒๓ พ.ค.๖๒) สวมบทพระเอกฟิวเจอริสตา ทำเฟี้ยวใส่ "ศาลรัฐธรรมนูญ"

จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก
เหตุที่ไม่มีรัฐบาลเพื่อไทย