'ตวง'เผยกมธ.ปรับปรุงกระทรวงฯมิมติให้สกอ.อยู่ใต้ปีกสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา


   

21 ก.พ.62-นายตวง อันทะไชย รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวว่า ตามที่เครือข่ายอุดมศึกษามีข้อห่วงใยในเรื่องโครงสร้างของกระทรวงอุดมฯ ที่กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม เป็นกรมอุดมศึกษานั้น ทาง กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ จึงได้นำประเด็นดังกล่าวกลับมาทบทวนอีกครั้ง และมีมติปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงอุดมฯ ใหม่ ให้ สกอ.ไปอยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมฯ

 โดยในส่วนของร่างพ.ร.บ.ฯ นั้น กธม.จะปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับแนวทางนี้ ก่อนที่จะนำเข้าพิจารณา ในวาระที่ 2 และ 3 ใประมาณต้นเดือนมีนาคม 


วันนี้......ศุกร์ ๒๒ มีนา.๖๒ วัน "ดิบๆ สุกๆ"ก็จะได้ "โม้เลือกตั้ง" กัน ชนิดปักทวนคาเป็นวันสุดท้ายส่วนพรุ่งนี้ เสาร์ ๒๓ มีนา. วัน "สุกดิบ"

มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป
ปรากฏการณ์ของ 'หม่อมเต่า'
แค่ 'ล่วงหน้า' ก็รู้ว่า 'ใครร่วง'
รางๆ รัฐบาล '๗ วันก่อนเลือก'
เมื่อ "ปชป.-พปชร." แหติดตอ