วธ.ประกาศรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2561


เพิ่มเพื่อน    

21 ก.พ. 62 - ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.)  กระทรวงวัฒนธรรม  (วธ.) จัดแถลงข่าว การประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2561 โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  มีมติเห็นชอบ ผลการพิจารณา  คัดเลือกบุคคล ให้ได้รับรางวัล ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2561  ตามที่  คณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ นำเสนอ จำนวน 12 ราย   ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 ราย  แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  ประเภทวิจิตรศิลป์  2 ราย ได้แก่   นายชิน ประสงค์  (ประติมากรรม ) และ นายปริญญา ตันติสุข  (จิตรกรรม)  ประเภทประยุกต์ศิลป์  จำนวน 2 ราย ได้แก่  นางคำปุน ศรีใส (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) และ นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี (สถาปัตยกรรมภายใน)

นายวิษณุ กล่าวต่อไปว่า สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายจำลอง ฝั่งชลจิตร และ นายเสน่ห์ สังข์สุข   สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6  ราย แบ่งเป็น 3  ประเภท ได้แก่ ประเภทดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ (ลิเก) และ นางกั้น เชาวพ้อง (โนรา)  ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล จำนวน 2 ราย ได้แก่  นางสุคนธ์ พรพิรุณ (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) และ นายประภาส ชลศรานนท์ (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล)  และ ประเภท ภาพยนตร์ และละคร ได้แก่ นางสมสุข กัลย์จาฤก (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์) และ นางเอก ชาวราษฎร์  หรือ  เพชรา เชาวราษฎร์ (ภาพยนตร์)   โดย สวธ. จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2561 ทั้ง 12 ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ  ในเวลาที่ ทรงพระกรุณาฯ โปรดเกล้าฯ ต่อไป ทั้งนี้การประกาศ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 307 ราย เสียชีวิต 150 คน ยังคงมีชีวิตอยู่ 167 คน  

"ที่ประชุมมีการอภิปราย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  อย่างเข้มข้น จนมีมติ ให้ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ โดยทุกท่านมีความโดดเด่น  ยกตัวอย่างเช่น  นายชิน เป็นผู้มีผลงานดีเด่น มีผลงานสะสมหลากหลาย เป็นผู้ออกแบบควบคุมการก่อสร้าง พระบรมราชานุเสาวรีย์ พระอนุสาวรีย์ รูปปั้น รูปหล่อ อยู่เกือบทั่วประเทศ  นายปัญญา  มีภาพวาดได้รับการยกย่องต่อเนื่องมาหลายสิบปี  แม่คำปุน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้า มีการตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้  นายคงศักดิ์ เป็นสถาปนิกเอก  มีผลงานโดดเด่นทั้งในและต่างประเทศ โดย เป็นผู้ออกแบบ ตกแต่งพระราชวัง พิพิธภัณฑ์อาคาร สถานที่ ของบุคคลสำคัญ ต่างๆ ทั่วโลก ขณะที่นาย จำลอง มีผลงานเด่น การเขียนเรื่องสั้น มากมายต่อเนื่องหลายสิบปี เป็นที่รู้จักในวงการนักเขียน ผลงานได้รับการยกย่อง เคยเข้าประกวด และรางวัลมากมาย และ นายเสน่ห์ เป็นนักประพันธ์ฝีมือเอก ผลงานเรื่องสั้น ได้รับการยกย่อง หลายเรื่องและได้แปล ไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็น ผู้แปลหนังสือต่างประเทศ” นายวิษณุ กล่าว

รองนายก กล่าวด้วยว่า  ขณะที่ ถ้าเอ่ยชื่อเอก ชาวราษฎร์ หลายคนอาจไม่รู้จัก แต่สิ่งที่ประทับใจคนไทยมาตลอดกาลคือ เป็นนางเอกภาพยนตร์ขวัญใจคนไทย เพราะรู้จักกันในนาม "เพชรา เชาวราษฎร์ " ท่านได้แสดงภาพยนตร์มาประมาณ 300เรื่อง ประสบความสำเร็จงดงามทุกเรื่อง ทำกำไรให้ผู้สร้างภาพยนตร์ เป็นที่กล่าวขาน แม้ชาวบ้านในชนบทไม่มีโอกาสดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ได้ดูหนังกลางแปลง แต่ชื่อ เพชรา เชาวราษฎร์ เป็นที่ติดปาก ติดอกติดใจคนไทยเรื่อยมา แม้ท่านหยุดการแสดงไประยะหนึ่งแล้ว ด้วยปัญหาสุขภาพด้านดวงตา แต่ก็ยังอยู่ในวงการบันเทิง อยู่เบื้องหลังการจัดรายการเพลงทางสถานีวิทยุ และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประสงค์จะเข้าสู่วงการภาพยนตร์ รวมทั้งอยู่เบื้องหลังงานภาพยนตร์หลายชิ้น จึงถือว่า ยังทำงานอย่างต่อเนื่อง เพียงเอ่ยถึงชื่อ ทุกคนจดจำไม่หายจากความทรงจำ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงมีมติเอกฉันทน์ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561

นางเอก ชาวราษฎร์  หรือ  เพชรา เชาวราษฎร์   นักแสดงภาพยนตร์เจ้าของฉายา นางเอกนัยน์ตาหยาดน้ำผึ้ง กล่าวว่า  รู้สึกตกใจ  ภูมิใจ และดีใจมาก เพราะตั้งแต่ตนอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์แบบ  ยังคงมีผู้เห็นคุณค่า จนได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ  ตลอดชีวิตนักแสดง นับว่าโชคดีที่ได้รับโอกาสจาก ผู้สร้าง ผู้กำกับ และ ผู้ร่วมงานในการแสดงให้ได้รับบทที่หลากหลาย จึงพยายามรักษาและเทิดทูนวิชาชีพการแสดงไว้ตลอดมา ซึ่ง ภาพยนตร์ที่ทำให้ตนมีชื่อเสียง และจารึกอยู่ในหัวใจ คือ เรื่อง นกน้อย ซึ่งออกฉายเมื่อปี 2507  โดยนายดอกดิน กัญญามาลย์ เป็นผู้ให้โอกาส ปรับเปลี่ยนคาเร็กเตอร์ให้มีความโดดเด่น  เป็นเด็กกำพร้า ต้องดิ้นร้นหาเช้ากินค่ำ แต่ก็สามารถพบกับความสุขที่แท้จริงได้ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ สร้างชื่อให้ตนในการที่ได้รับพระราชทานรางวัล ตุ๊กตาทอง ในสาขาผู้แสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม  อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ ตนยังคอยติดตามข่าวสารวงการภาพยนตร์ และอยากให้ภาพยนตร์ไทย มีความก้าวหน้าทำรายได้อย่างมหาศาล

นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี  ผู้รับการประกาศเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมภายใน) กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก เพราะการได้เป็นศิลปินแห่งชาติกับคนที่ทำงานด้านการออกแบบงานออกแบบภายในถือเป็นเรื่องยาก และน่าจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านนี้มีกำลังใจที่จะทำงานไม่ใช่เพียงเชิงพาณิชย์ แต่ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้  และส่วนตัวภูมิใจทุกครั้งที่ได้รับเกียรติจากนานาประเทศให้ไปร่วมออกแบบพระราชวังต่างๆ ทั้งพระราชวังสุลต่านมาเลเซีย บ้านพักตากอากาศวลาดิเมียร์ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย พระราชวังแห่งกษัตริย์บาห์เรน รวมถึงอาคาร โรงแรมในต่างประเทศที่เคยมีส่วนทำงานมาแล้วกว่า 25 ประเทศ ซึ่งการทำงานที่ผ่านยึดหลักการทำงานที่ไม่หวังเพียงด้านธุรกิจอย่างเดียวแต่คำนึงคุณภาพและรายละเอียดของงานและการให้บริการให้หลัก ซึ่งงานต่างๆ ที่ได้ทำยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ยกระดับความสามารถของนักออกแบบชาวไทยในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้  

นายจำลอง  ฝั่งชลจิตร  ผู้ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เจ้าของฉายา"ลอง เรื่องสั้น"กล่าวว่า ขอบคุณคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่พิจารณาเชิดชูเกียรติตนเป็นศิลปินแห่งชาติ จากการทำงานในวงการวรรณกรรมมา 40 ปี ตนไม่เคยทอดทิ้งการเขียน มีผลงานเรื่องสั้นกว่า 300 เรื่อง และไม่เคยหยุดพัฒนางาน ค้นคว้าทุกรูปแบบเพื่อนำเสนอความเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม การเมือง  แม้จะไม่ได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติก็จะสร้างงานใหม่ๆ รวมถึงยินดีถ่ายทอดความรู้ด้านวรรณศิลป์ให้ประชาชนที่สนใจ นิสิตนักศึกษาผู้รักการอ่าน เพราะที่ผ่านมาก็ร่วมอบรมนักเขียนในมหาวิทยาลัยและค่ายต่างๆ เสมอมา ศิลปินแห่งชาติเป็นรางวัลของชีวิต แต่ไม่ใช่ให้นักเขียนหยุดระหว่างทาง ต้องทำงานสร้างสรรค์ต่อไป

นายชิน ประสงค์ กล่าวว่า รู้สึกตกใจ และไม่คิดว่าจะได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ เพราะตนรับราชการและทำงานช่างตามที่ได้รับมอบหมายมาโดยตลอด  หลักการทำงานที่ผ่านมายึดตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่  9 ซึ่งทางพระราชทานไว้เมื่อครั้งที่ตนเข้าพระราชทานปริญญาบัตร สรุปความว่า ขอให้ทุกคนใช้วิชาความรู้ที่ได้มา ทำงานเพื่อประเทศชาติให้ดีที่สุด  ประกอบกับโชคดีที่มีโอกาสได้ทำงานรับใช้ประเทศชาติ เป็นช่างปั้น ประติกรรมต่าง  ๆ  ซึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจ นอกจากได้มีโอกาสปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์หลายผลงานแล้ว คือ ผลงานปั้นสุนัขทรงเลี้ยง คุณทองแดง และคุณโจโฉ ประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะตนเองเกิดในรัชกาลที่ 9 จึงอยากสนองงานพระองค์ให้สมพระเกียรติมากที่สุด  สิ่งที่อยากฝากทุกคนคือ ไม่ว่าจะทำงานอะไรขอให้ทำให้เต็มที่ เช่นเดียวกันตนเองถ้าได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไร ก็จะทำให้ดีที่สุด.


ไม่อยากให้เครียด...... และบีบรัดตัวเองจนแทบกระดิกตัวไปทางไหนไม่ได้กันอย่างนั้นเลยครับ! กรณี ประเทศเราให้เกียรติ "บุคคลคณะทูต" ด้วย "อภิสิทธิ์ทางการทูต" ในการเข้าประเทศ

ทดสอบสถานการณ์ 'รอบ ๒'
บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!