พระเทพฯ ทรงเปิด'วังหน้านฤมิต' คุณใหม่ สิริกิติยา จัดนิทรรศการตั้งใจให้คนเข้าใจอดีตยิ่งขึ้น


เพิ่มเพื่อน    

 

     วันที่ 2 ก.พ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา”  (In Situ from the Outside: Reconfiguring the Past in Between the Present) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร เฝ้าฯ รับเสด็จ

                   กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดนิทรรศการพิเศษ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา”  ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และมุขกระสัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของพระราชวังบวรสถานมงคล ผ่านการตีความและสื่อความหมายด้วยรูปแบบงานศิลปกรรมร่วมสมัยจากมิติและมุมมองที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการนำผู้คนในยุคปัจจุบันให้เข้ามามีส่วนร่วมกับมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยมีคุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน ข้าราชการกรมศิลปากร ผู้อำนวยการโครงการการศึกษาสันนิษฐานรูปแบบพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี เป็นผู้ควบคุมการจัดนิทรรศการฯ

 

คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน ผู้ควบคุมการจัดนิทรรศการ'วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา '

 

     นิทรรศการในครั้งนี้ คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน เป็นแกนหลักของคณะทำงานเหมือนเช่นครั้งที่ผ่านมา ตั้งใจนำเสนอมุมมองในรูปแบบใหม่เพื่อแสดงให้เห็นวิธีคิดที่แตกต่าง ในการดึงคนยุคปัจจุบันให้มีส่วนร่วมกับมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ตั้งใจให้ผู้เข้าชมงานเข้าใจและเชื่อมโยงกับอดีตมากขึ้น

      วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา เป็นการต่อยอดจากนิทรรศการ “วังน่านิมิต” ที่จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ประกอบด้วย นิทรรศการ “นัยระนาบนอก อินซิทู : แปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบัน” เป็นนิทรรศการแนวทดลองที่ผสานมุมมองของศิลปินร่วมสมัย 7 คน ได้แก่ ปรัชญา พิณทอง , อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ , นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ , ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช , ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์ , ออน คาวารา , หยัง โว มาร่วมสร้างบทสนทนากับพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยผ่านงานศิลปะร่วมสมัย

 

 

     อีกทั้งขยายขอบเขตการจัดแสดงโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ อาทิ นักภาษาศาสตร์ นักดนตรี นักผังเมือง สถาปนิก นักพฤกษศาสตร์ นักออกแบบ นักประวัติศาสตร์ศิลปะ มาร่วมนำเสนอผลงาน แสดงมุมมองและแรงบันดาลใจที่มีต่อประวัติศาสตร์ ประกอบกับการนำสิ่งของจัดแสดงบางส่วนจาก “นิทรรศการวังน่านิมิต” กลับมานำเสนออีกครั้ง   ผู้สนับสนุนหลักโครงการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

     เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจประวัติศาสตร์ และประชาชนศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การตีความ และการสื่อความหมายจากมิติที่หลากหลายผ่านนิทรรศการพิเศษ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา” เปิดให้เข้าชม ระหว่างวันที่ 6  มีนาคม -28 เมษายนนี้   เวลา 09.00  น. – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และมุขกระสัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์