อย่าเข้าใจผิด “หมอธี” ยัน ไม่ได้ ยกเลิก EP แค่ปรับปรุงการเรียนการสอน


เพิ่มเพื่อน    

 11มี.ค.62-นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มีมติให้ปรับการจัดการเรียนการสอนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค หรือ Education Hub ใหม่เป็น 3 หลักหลักสูตร คือ 1.หลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติ International  Program (IP) 2.หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive English Program  (IEP) และ3.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อทุกคน General English Program (GEP) ว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้มีการสั่งยกเลิกแต่อย่างใด โดยตนทราบว่าเรื่องนี้มีการหารือกันในที่ประชุม กพฐ. ซึ่งทางคณะอนุกรรมการการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากลได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น ไม่ได้มีมติของที่ประชุมและเมื่อมีการประกาศออกมาจึงทำให้เกิดความสับสนแก่สังคม เนื่องจากโรงเรียนบางแห่งมีการเปิดรับนักเรียนในหลักสูตร English Program (EP) แล้ว อย่างไรก็ตาม เรื่องการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ ตนได้เคยมอบนโยบายไปแล้ว ว่า การปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีหลายวิธี IP, IEP เป็นหนึ่งในวิธีการเท่านั้น เพราะ ศธ.ยังคงมีโครงการอบรมพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) การสอนเด็กให้กล้าพูด การเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งทุกเรื่องจะต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

“ผมขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีการยกเลิกหลักสูตร EP เพราะการประกาศยกเลิกเป็นอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) ส่วนเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรก็เป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้น เพราะการดำเนินการยังต้องมีการปรับ ไม่ใช่ว่าเสนอแล้วสามารถทำได้ทันที จะต้องมีการเตรียมการเรื่องของระบบ ครู ความพร้อมของแต่ละโรงเรียน และโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนอยู่คุณภาพเป็นอย่างไร ดังนั้นจึงขอให้ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะประกาศให้รับทราบโดยทั่วกันแน่นอน ทั้งนี้ผมเข้าใจว่าคณะกรรมการ กพฐ.มีความตั้งใจดีที่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น แต่การคิด หรือทำอะไรต้องคำนึงถึงหลายบริบท และต้องไม่ให้เกิดความขัดแย้งด้วย”รมว.ศธ.กล่าว


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก