DITP เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ


   

กรมการค้าระหว่างประเทศ ชูกลยุทธ์การทำงานยึดมั่นการผลักและพัฒนา “ผู้ประกอบการ ช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทยโตต่อเนื่อง

12 มี.ค. 62- น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ในปี 2562 กรมฯ ยังคงเดินหน้าบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นแรงผลักสำคัญให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวมาโดยตลอด โดยแนวทางการทำงาน จะยึดมั่นที่จะพัฒนา “ผู้ประกอบการ ช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ รวมถึงการให้บริการของกรมฯ” เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

ทั้งนี้ ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ จะผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) มีโอกาสเข้าตลาดการค้าระหว่างประเทศ โดยการใช้ช่องทางการค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นโอกาสใหม่จากการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นในต่างจังหวัด การพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ เพื่อช่วยบ่มเพาะและพัฒนาจนสามารถส่งออกได้ ซึ่งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ จะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนให้กับผู้ประกอบการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ด้านการขยายช่องทางการตลาด โดยได้เน้นการขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น จีนและอินเดีย ส่วนตลาดอาเซียน โดยเฉพาะใน CLMV เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะผลักดันธุรกิจบริการ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ สำหรับการปรับปรุงงานบริการ กรมฯ จะเดินหน้าปรับขั้นตอนการให้บริการ เน้นอำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการเป็นหลัก และนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูล และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้นและตรงตามความต้องการยิ่งขึ้น