"ศิริ"ส่งสัญญาณเอกชนลงทุนโซลาร์กกพ.เผยรับซื้อไฟ1.68บาท/หน่วย


   

 

14 มี.ค. 2562 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายในการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ ในเรื่อง “นโยบายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์” ว่ากระทรวงได้มอบหมายให้ กกพ. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีการไฟฟ้ารับซื้อไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากที่ใช้เองจากครัวเรือนต่าง ๆ ที่เข้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์ เพื่อให้สร้างความเข้าใจที่ตรงกันทุกฝ่าย นำมาซึ่งการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 2018 (พีดีพี) มีเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอีก 12,725 เมกะวัตต์ ในอีก 18ปี

“ทั้งนี้สิ่งที่รัฐต้องการส่งสัญญาณคือต้องการให้เอกชนได้วางแผนการลงทุนได้ทันทีเพราะตลาดที่ใหญ่จะทำให้มีความต้องการใช้แผงจำนวนมากดังนั้นจึงต้องการส่งเสริมให้เกิดการผลิตเองในประเทศมากกว่าการที่จะไปสนับสนุนการนำเข้ามา ขณะเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องเร่งพัฒนาบุคคลากรและช่างเทคนิคต่างๆ รองรับการติดตั้งและการบำรุงรักษาหลังการขายเพื่อให้มีมาตรฐาน”นายศิริ กล่าว

นายคมกฤช  ตันตระวาณิชย์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า ในระยะแรก กกพ. จะมีโครงการทดลอง โซล่าร์ภาคประชาชน สำหรับภาคครัวเรือน ไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2562 ด้วยราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตราไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วยในระยะเวลารับซื้อส่วนเกิน 10 ปี โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีการเปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบสองทางด้วย

ทั้งนี้ กกพ.จะมีการจัดรับฟังความเห็นร่างระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าฯตั้งแต่ 16 ม.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2562 หลังจากนั้นการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเปิดลงทะเบียนและรับข้อเสนอโครงการช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. 2562 และจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา รวมทั้งลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในต.ค. 2562

นายเทพรัตน์  เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กล่าวว่า ตามแผนพีดีพีฉบับเดิม กฟผ. จะเริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ นำร่องที่เขื่อนสิริธร ขนาดกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์โดยมีแผนเปิดดำเนินงาน และจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(ซีโอดี) ภายในธ.ค. 2563 ในพื้นที่โครงการวม 760 ไร่ เป็นพื้นที่ผิวน้ำประมาณ 45 ไร่สำหรับติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ ไม่รวมส่วนยึดโยงต่างๆ โดยปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการเบื้องต้น ทั้งนี้ กฟผ. มีแผนการเปิดประมูลจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพ.ค. 2562
 


วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน คือ มีข้อความมา ว่า...... "อยากให้คุณเปลวพูดเรื่องหุ้นและการกู้ยืมเงินของ ทอนอีก ยื้อเวลาหนึ่งเดือนแล้ว ทาง กกต.จะฟ้องได้ไหม หรืออะไรยังไง?"

'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'