“พาณิชย์”บี้ผู้ผลิตหั่นราคาขายปลีกน้ำมันถั่วเหลือง


   

 

15 มี.ค. 2562 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาน้ำมันพืชบริโภค ได้มีมติให้ยกเลิกราคาเพดานจำหน่ายปลีกน้ำมันถั่วเหลืองจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์น้ำมั่นถั่วเหลืองบรรจุขวด (1 ลิตร) มีแนวโน้มต้นทุนลดลงมาจากผลผลิตถั่วเหลืองในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งต้นทุนการนำเข้าถั่วเหลืองที่ลดลงจากค่าเงินบาทแข็งค่า แต่ราคาขายปลีกน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวดในประเทศบางพื้นที่กลับไม่มีการปรับลดให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลง โดยยังคงจำหน่ายในราคาเพดานสูงสุดที่ 55 บาทต่อขวด แม้จะไม่ผิดกฎหมาย เพราะไม่ได้ขายเกินราคาเพดาน แต่ราคาจำหน่ายดังกล่าวถือว่าไม่เป็นธรรมกับประชาชน

“ปัจจุบันราคาจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวดมีตั้งแต่ 39 บาทต่อขวด ไปจนถึง 55 บาทต่อขวด ซึ่งในส่วนที่ขาย 55 บาทต่อขวด ถือเป็นการขายเต็มเพดานราคาสูงสุด ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ต้นทุนราคาเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าที่ปรับลดราคาลงมา โดยราคาปัจจุบันไม่ควรขายเกิน 40 บาทต่อขวด”นายวิชัยกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กรมฯ ได้จัดทำโครงสร้างการคำนวณราคาประมาณการตั้งแต่ราคาเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า และน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด 1 ลิตร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ราคาจำหน่ายที่ควรจะเป็นให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกเดือน หรือทุกครั้งที่ต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งราคาจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด 1 ลิตร จะผันแปรขึ้นลงตามราคาวัตถุดิบ ผลพลอยได้ ค่าใช้จ่าย และสถานการณ์ข้อเท็จจริงในแต่ละช่วงเวลา

ทั้งนี้ หากได้เกณฑ์ราคาจำหน่ายที่สอดคล้องกับต้นทุนปัจจุบันแล้ว หากรายใดจงใจขายน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวดสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจนเกินระดับเหมาะสมมากเกินไป สามารถใช้พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เข้ามาจัดการ โดยจะมีโทษสูงสุดจำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับต่อไป

ก่อนหน้านี้ ได้มีการประกาศยกเลิกราคากลางน้ำมันปาล์มบรรจุขวดมาแล้ว เพราะปัจจุบันต้นทุนปาล์มสดได้ปรับลดลง ราคาน้ำมันปาล์มดิบลดลง จึงต้องปรับราคากลางให้เหมาะสมลงจาก 42 บาทต่อขวด โดยราคาปัจจุบันควรจะอยู่ที่ขวดละ 30 บาท


"บิ๊กป้อม" พูดถูกนะ ๕ รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐที่ยังเป็น ส.ส. ควรจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลื่อนลำดับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาอีก ๕ อันดับ

มอง ส.ส.ผ่านบัญชีทรัพย์สิน
ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต