คนใช้น้ำเฮ! 18มี.ค.กปน.ยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียม 15บาท ลูกค้าถูกระงับการใช้ชั่วคราว


   

นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่าตั้งแต่ 18 มี.ค. นี้ กปน. งดเก็บค่าธรรมเนียมการชำระค่าน้ำเกินกำหนดเวลา 15 บาทสำหรับผู้ใช้น้ำที่ถูกระงับการใช้น้ำชั่วคราว เมื่อชำระค่าน้ำผ่านระบบออนไลน์และเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยชำระเพียงค่าน้ำที่เกินกำหนดเวลาพร้อมค่าธรรมเนียม ยกเลิกการระงับการใช้น้ำเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA Call Center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 


วันนี้......ศุกร์ ๒๒ มีนา.๖๒ วัน "ดิบๆ สุกๆ"ก็จะได้ "โม้เลือกตั้ง" กัน ชนิดปักทวนคาเป็นวันสุดท้ายส่วนพรุ่งนี้ เสาร์ ๒๓ มีนา. วัน "สุกดิบ"

มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป
ปรากฏการณ์ของ 'หม่อมเต่า'
แค่ 'ล่วงหน้า' ก็รู้ว่า 'ใครร่วง'
รางๆ รัฐบาล '๗ วันก่อนเลือก'
เมื่อ "ปชป.-พปชร." แหติดตอ