'หนองคาย'น่าห่วง!หลายพื้นที่เริ่มขาดน้ำอุปโภค-บริโภค


   


18 มี.ค.62-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดหนองคายกำลังเข้าขั้นน่าเป็นห่วง  โดยเฉพาะในเขตหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ตามภูสูงในเขตตำบลนางิ้ว อ.สังคม จังหวัดหนองคาย ขณะนี้น้ำในลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านทั้งลำห้วยฮวย ลำห้วยอืม และลำห้วยพร้าว เริ่มแห้งขอด ส่งผลให้ประชาชนเริ่มขาดน้ำในการอุปโภค บริโภค อบต.นางิ้ว ต้องนำรถบรรทุกน้ำจำนวน 8,000 ลิตร จากปะปาหมู่บ้านบ้านเทากลาง หมู่ 4 มาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่มาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือนแล้ว จากเดิมที่ออกแจกจ่ายเป็นบางวัน แต่ในช่วงนี้ต้องออกแจกจ่ายทั้งวัน ๆ ละ 4 เที่ยว เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่ร้องขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบ้านนางิ้ว หมู่ 1 ที่มีพื้นที่อยู่บนภูสูงกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ อีก 8 หมู่บ้าน คาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคของประชาชนในปีนี้จะมีเป็นจำนวนมาก.