เพื่อไทยดิ้นยอมรับทุกเงื่อนไข!หาแนวร่วมตั้งรัฐบาล'อ้วน'อ้างเป็นไปในทิศทางที่ดี


   

25 มี.ค.62 - นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงเงื่อนไขการประสานกับพรรคต่างๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลว่า เรามองผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นหลัก เงื่อนไขอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาธิปไตยในการนำประเทศออกจากวิกฤติความขัดแย้งและปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ เรายึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ผลประโยชน์ของพรรคเป็นรอง และผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่ลำดับสุดท้าย ซึ่งตอนนี้การเจรจาเริ่มต้นแล้ว และเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ถ้ามีความชัดเจนจะมีการแถลงให้ทราบต่อไป.


บ้านเมืองเราในระยะนี้........จะมีเรื่อง "ทดสอบ-ท้าทาย" กฎหมายและอำนาจรัฐเกิดขึ้นบ่อย    อย่างเช่น "ผัวฝรั่ง-เมียไทย" คู่หนึ่ง 

"๕ จี" กับคำตอบ "ขยายค่างวด"
ว่าด้วยพิธี 'เสกน้ำอภิเษกรวม'
'นอเทรอดาม' กับปิยบุตร
สื่อฝรั่ง 'ถลกลาย' ฝรั่งเสือก
'ตี๋กร่าง' กับ 'บันทึกช่วยจำ'
กัญชาที่ภาครัฐละเลยปัญหา