เพื่อไทยดิ้นยอมรับทุกเงื่อนไข!หาแนวร่วมตั้งรัฐบาล'อ้วน'อ้างเป็นไปในทิศทางที่ดี


   

25 มี.ค.62 - นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงเงื่อนไขการประสานกับพรรคต่างๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลว่า เรามองผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นหลัก เงื่อนไขอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาธิปไตยในการนำประเทศออกจากวิกฤติความขัดแย้งและปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ เรายึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ผลประโยชน์ของพรรคเป็นรอง และผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่ลำดับสุดท้าย ซึ่งตอนนี้การเจรจาเริ่มต้นแล้ว และเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ถ้ามีความชัดเจนจะมีการแถลงให้ทราบต่อไป.


วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน คือ มีข้อความมา ว่า...... "อยากให้คุณเปลวพูดเรื่องหุ้นและการกู้ยืมเงินของ ทอนอีก ยื้อเวลาหนึ่งเดือนแล้ว ทาง กกต.จะฟ้องได้ไหม หรืออะไรยังไง?"

'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'