ตื่นตา 12 ห้องนิทรรศการเปิดใหม่พิพิธภัณฑ์พระนคร


เพิ่มเพื่อน    

 

คอลเลคชั่นเครื่องที่ประทับวังหน้าที่พระที่นั่งวสันตพิมาน 
 

     เมื่อพูดถึงพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ ที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้ประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทย หลายคนจะนึกถึง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ในพื้นที่พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า ในโอกาสครบ 108 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรใหม่ 12 ห้อง โดยมีคอนเซ็ปต์มุ่งมั่นจะเป็นศูนย์รวมคุณค่าความสำคัญของมรดกศิลปะชิ้นเอกของชาติที่สวยงาม ทันสมัย และเพื่อสร้างเมืองกรุงเทพฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนั่นเอง 
    การเปิดห้องนิทรรศการใหม่ในปี 2562 นี้อยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล ตั้งแต่ปี 2555 หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอ ปัจจุบันอยู่ในช่วงการดำเนินงานระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2565 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงใหม่สำเร็จไปแล้ว 12 ห้องจัดแสดง โชว์คอลเลคชั่นมรดกของประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจ  

 

มุขเด็จ ห้องจัดแสดงเครื่องไม้แกะขนาดยักษ์ 
 


    อนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 100 กว่าปีที่ผ่านมา กรมศิลปากร (ศก.) ขับเคลื่อนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานออกแบบสถาปัตยกรรม และงานประณีตศิลป์ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชสำนัก ศก.ยังมีภารกิจในการพัฒนางานด้วยการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศให้มีความทันสมัย และสามารถดึงความสนใจของประชาชนให้เข้ามาชมเพิ่มขึ้น ล่าสุดได้ปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร ภายในพิพิธภัณฑ์พระนคร ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วเสร็จ จำนวน 12 ห้องจัดแสดง ได้แก่ การจัดแสดงศิลปะงานช่างหลวง ส่วนอาคารหมู่พระวิมาน จำนวน 10 ห้อง และห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ อีก 2 ห้อง ในส่วนของอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์
    " ห้องจัดแสดงใหม่ออกแบบโดยให้ความสำคัญกับการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของแท้ ของจริง แสดงคุณค่าผลงานชิ้นเอกของมนุษยชาติบนผืนแผ่นดินไทยในแต่ละยุคสมัย รักษาและแสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมภายในพระที่นั่งองค์ต่างๆ จัดวางวัตถุพร้อมออกแบบไฟจัดแสดงให้ผู้ชมเห็นความงาม 360 องศา มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสื่อสารเนื้อหาจากตัววัตถุแก่ผู้ชมอย่างพอเหมาะ โดยไม่รบกวนการจัดแสดงความงามของวัตถุ ได้แก่ ทัชสกรีน วีดิทัศน์ และแอปพลิเคชัน คิวอาร์โค้ด เออาร์โค้ด" อนันต์กล่าวพิพิธภัณฑ์พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนห้องจัดแสดงใหม่ 

 

พระที่นั่งทักษิณาภิมุขจัดแสดงเครื่องมหรสพและการละเล่นอย่างน่าสนใจ
 

    งานนี้ จะพาไปสำรวจทั้ง 12 ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรใหม่ ประกอบด้วย อาคารหมู่พระวิมาน จัดแสดงนิทรรศการศิลปะไทยประเพณี โดยพระที่นั่งบูรพาภิมุข จัดแสดงเครื่องศัสตราวุธโบราณ ศิลปะงานช่างหลวงประเภทเครื่องศัสตราวุธ ประกอบด้วยอาวุธโบราณประเภทต่างๆ ที่เคยใช้ในการสงครามตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ ได้แก่ ตำราพิชัยสงครามสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จัดแสดงพร้อมหุ่นจำลองการจัดกระบวนทัพแบบครุฑ ตามตำราพิชัยสงครามดังกล่าว ถัดมาพระที่นั่งวสันตพิมาน ชั้นบนจัดแสดงเครื่องที่ประทับวังหน้า จัดวางเครื่องเรือนโบราณ ผลงานศิลปะงานช่างหลวงหลายสาขา ที่รวบรวมไว้ในพระราชวังบวรสถานมงคลมาแต่ต้น จำลองรูปแบบและบรรยากาศพระวิมานที่ประทับในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ได้อรรถรสในการชม 
    ชั้นล่างของพระที่นั่งวสันตพิมานจัดแสดงเครื่องถ้วยในราชสำนัก ภาชนะเครื่องถ้วยในสำรับสำหรับราชสำนักสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนพื้นที่พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข จัดแสดงเครื่องโลหะศิลป์ ภาชนะเครื่องใช้ประเภทเครื่องโลหะศิลป์ไทยสุดประณีตถวายพระมหากษัตริย์ ใช้เป็นเครื่องประกอบอิสริยยศพระบรมวงศานุวงศ์ เครื่องยศขุนนาง และเครื่องใช้พระสงฆ์ สื่อแรงบันดาลใจและเทคนิคงานช่างจากนานาชาติเข้ามาผสมผสานภายใต้รูปแบบศิลปะช่างไทย ได้แก่ งานถมเงิน งานถมทอง งานถมปัด งานกะไหล่ งานดุนทอง-เงิน และเครื่องบังกะลอ 

 

พระที่นั่งบูรพาภิมุขจัดแสดงเครื่องศัสตราวุธโบราณ 


    และพระที่นั่งปฤษฎางคภิมุข จัดแสดงเครื่องสัปคับ ที่นั่งบนหลังช้าง พาหนะในอดีตของไทย สัปคับนี้นอกจากมีองค์ประกอบวัสดุแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ และสถานภาพผู้ใช้งานแล้ว ยังเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศประกอบขึ้นด้วยงานช่างประณีตศิลป์หลายสาขา ที่มุขเด็จจัดแสดงเครื่องไม้แกะสลักศิลปะไม้แกะสลักชิ้นสำคัญ ได้แก่ บานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์ ผลงานฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ขณะที่พระที่นั่งอุตราภิมุข จัดแสดงอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ ได้แก่ ฉลองพระองค์ครุยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นต้น
    อีกห้องใหม่ที่ชวนไปชมพระที่นั่งพรหมเมศธาดา ชั้นบนจัดแสดงเครื่องใช้ในพุทธศาสนา ส่วนชั้นล่างจัดแสดงศิลปะเครื่องมุก เครื่องใช้ เครื่องเรือนประดับมุก ใช้ในพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น เครื่องมุกในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ส่วนพระที่นั่งทักษิณาภิมุขจัดแสดงเครื่องมหรสพและการละเล่นอย่างน่าสนใจ

 


 ห้องประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แสดงศิลปวัตถุล้ำค่า  

 

      อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์โบราณคดีในประเทศไทยหลังพุทธศตวรรษที่ 18 ได้แก่ ห้องประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะแห่งกรุงศรีอยุธยา จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นเอก สื่อประวัติศาสตร์รุ่งเรืองถึง 417 ปี ทั้งความมั่นคงทางการเมืองการปกครอง ความเจริญในฐานะเมืองท่าการค้าของภูมิภาคเอเชีย ความรุ่งเรืองพระพุทธศาสนาสะท้อนผ่านพุทธศิลปกรรมอยุธยาที่เป็นรากฐานของศิลปกรรมรัตนโกสินทร์ ซึ่งพัฒนาต่อไปเป็นศิลปะประจำชาติไทยทุกวันนี้ 
    ในอาคารยังมีห้องประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สื่อสารประวัติศาสตร์การเริ่มต้นกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ การสร้างบ้านเมืองใหม่บนรากฐานวิทยาการความรู้ ลักษณะสังคม ศิลปกรรมจากครั้งบ้านเมืองยังดี ณ กรุงเก่า ก่อร่างสังคมไทยใหม่ท่ามกลางสงครามรอบด้าน การค้าขายนานาชาติ สัมพันธไมตรีทางการค้ากับจีน อินเดีย และชาวยุโรป เป็นต้น 
    ​​ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการได้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) อัตราค่าเข้าชม คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท

 

 

 


 


"รุ้ง" ศิษย์เอก "สามสัส" นี่.....สมที่ "สำนักข่าว BBC" ยกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ หญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก"คำเดียว" แท้ๆ ทำให้เธอทรงอิทธิพลคือ ให้ "....." ประธานรัฐสภา!

สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก