ชูชาติอธิบายพระราชอำนาจเรียกคืนเครื่องราชฯ


   

31 มี.ค.2562 -  นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

.....มาตรา 9 บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

.....ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการให้พระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ทรงใช้ดุลพินิจที่จะกระทำการดังบัญญัติในมาตรานี้ได้ตามพระราชอัธยาศัยของพระองค์เอง

.....พระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เป็นการใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนชาวไทยลงมติยอมรับจำนวน 16.8 ล้านคนเศษ ครับ
 

 


"บิ๊กป้อม" พูดถูกนะ ๕ รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐที่ยังเป็น ส.ส. ควรจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลื่อนลำดับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาอีก ๕ อันดับ

มอง ส.ส.ผ่านบัญชีทรัพย์สิน
ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต