แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์คึกคัก


   

วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น.ที่จุดผ่านแดนถาวร ตลาดบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แรงงานชาวกัมพูชาและเวียดนาม เริ่มทยอยกลับภูมิลำเนาที่ประเทศกัมพูชาเพื่อกลับไปเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันอย่างคึกคัก โดยมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก เช่น ฝ่ายปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อน เจ้าหน้าที่ทหาร สมาคมการค้าชายแดนจันทบุรี และด่าน ตม.จังหวัดจันทบุรี คอยอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานทั้ง 2 ประเทศ เพื่อที่แรงงานจะได้เดินทางกลับภูมลำเนาได้ภายในวันเดียวจะได้ไม่มีการตกค้าง

และในส่วนของด่าน ตม.ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเอกสารโดยเฉพาะ และการผ่อนผันให้คนต่างด้าวสามารถกลับประเทศเพื่อเดินทางกลับประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วกลับเข้าไทยโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ซึ่งในปีนี้การเดินทางกลับประเทศช่วงเทศกาลจะสะดวก และรวดเร็วกว่าที่ผ่านมาเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางจากเป็นบัตรสีชมพูเป็นพาสปอร์ตซึ่งง่ายแก่การตรวจสอบ และทำการแยกการตรวจสอบการเดินทางโดยคัดแยกผู้ตั้งครรภ์ เด็กและผู้สูงอายุคัดกรองต่างหากจึงสามารถระบายแรงงานได้เร็วขึ้นและไม่เกิดการตกค้างของการผ่านแดนในแต่ละวัน โดยเฉพาะปีนี้แรงงานที่ไปทำงานในหลายพื้นที่ได้มีโอกาสลางานหยุดยาวจึงทำให้ปีนี้แรงงานเริ่มทยอยกลับก่อนสงกรานต์จำนวนมากวันละหลายพันคนคาดว่ากว่าจะถึงวันที่ 11-12 เมษายน การข้ามแดนจะเหลือน้อยลง

นายรัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี ได้แจ้งพร้อมกับควบคุมดูแลในส่วนของผู้ขับรถโดยสาร ให้อยู่ในข้อระเบียบของสมาคม คือ ผู้ขับขี่รถโดยสารรับ-ส่งผู้โดยสารสามารถวิ่งได้รอบเดียวใน 1 วัน ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินที่กฎหมายกำหนด และไม่ดื่มแอลกฮออล์เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารหรือแรงงานที่จะกลับประเทศในช่วงเทศกาล


"ช่อ-พรรณิการ์" นี่.......... ต้องยกให้เธอเป็น "เตียวเสี้ยน" แห่งสำนัก "อนาคตโคตรใหม่" อย่างนั้นเลยจริงๆ "เหว" ว่าลึกแล้ว แต่คิดจากก้อนสมองในหัวกะโหลกที่ทิ่มคอจมลงไปถึงไหล่ ลึกและล้ำกว่ามากนัก!

๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'