"หมอธี".ระบุกรณีปฏิบัติการสอนต้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ตีความเรื่องกม.หรือการปฎิบัติ


   


11เม.ย.62-นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เสนอให้มีการที่การตีความมาตรา 44 (ก) (3) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เรื่องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่า ตนยังไม่เห็นหนังสือดังกล่าว แต่เมื่อมีการยื่นเรื่องมาถึงตน ตนก็รับที่จะพิจารณาแต่ก็คงต้องดูด้วยเรื่องนี้คงต้องมาดูก่อนว่าเป็นการตีความเรื่องดังกล่าว เป็นการตีความเรื่องกฎหมาย หรือเป็นการตีความเรื่องการปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น เรื่องการรักษาทางการแพทย์ มีการระบุว่าให้ยารักษาไม่เกิน 1 เดือน แต่ในรายละเอียดจะให้วันละกี่ครั้ง และให้เมื่อไร ควรที่จะถามคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือควรจะถามแพทย์ เป็นต้น ดังนั้นเรื่องนี้เมื่อเกิดความไม่ชัดเจนในจุดใดก็คงต้องมีการมาหารือกันในจุดนั้น

ด้านนพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า เรื่องนี้ทางคณะอนุกรรมการมาตรฐาน และคณะกรรมการคุรุสภาได้เห็นชอบแล้ว ว่า การปฏิบัติการสอนไม่ใช่แค่การปฏิบัติในปีสุดท้ายเท่านั้น สามารถฝึกปฏิบัติการสอนตั้งแต่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ได้ แต่ใจความสำคัญของเรื่องนี้ คือ ไม่ควรที่จะนำกระบวนการจัดการเรียนการสอน วิธีการ หรือข้อกำหนดต่างๆ ของหลักสูตรผลิตครู 5 ปี มาใช้ในการพิจารณาหลักสูตร 4 ปี เพราะทั้ง 2 หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการมีความแตกต่างกัน และในหลักสูตรผลิตครู 4 ปี แต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ทั้งหมด โดยใช้ฐานสมรรถนะเป็นหลัก

ด้านนายเอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า เมื่อมีการปรับหลักสูตรผลิตครูให้เป็น 4 ปี ทั้งการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการสอนจะมีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อบ่มเพาะความเป็นครูก่อนที่นักศึกษาจะไปยืนสอนหน้าชั้นเรียน อีกทั้งการฝึกปฏิบัติการสอนที่กำหนดเวลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้หลักสูตรใหม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่ได้มีข้อกำหนดว่าจะต้องฝึกสอนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งหากมหาวิทยาลัยต้องการที่จะผลิตหลักสูตร 5 ปี ก็ยังสามารถดำเนินการได้ เพราะไม่ได้มีการยกเลิก แต่ประเด็นที่ตนต้องการที่จะสร้างความเข้าใจ คือ คนที่มีคุณภาพไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเรียนกี่ปี แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการสอน ดังนั้นการที่เราจะสร้างคุณภาพครูจะต้องมีการปรับการเรียนการสอน


วันนี้ (๑๙ ส.ค.๖๒) "นายกฯ ประยุทธ์" ยกคณะ "ค่อนข้างใหญ่" ไปสุรินทร์-บุรีรัมย์ ฟังที่โฆษกรัฐบาลแถลงวันก่อน บอกว่า.........

รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'