‘สุวพันธุ์’ รอ มส.เคาะแก้กฎหมายสงฆ์หรือไม่


เพิ่มเพื่อน    

18 ก.พ.61-  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงกรณีคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ใน กมธ.ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติไม่ขอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คณะสงฆ์ พ.ศ.2505  ว่า เป็นเรื่องของเขา แต่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะแก้หรือไม่แก้ไข หรือแก้เรื่องอะไร ทั้งหมดอยู่ที่ประเด็นการปฏิรูปที่เรากำลังทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการปกครองของคณะสงฆ์ การเงิน สาธารณประโยชน์ การศึกษา ศาสนสงเคราะห์ และการเผยแผ่ คณะสงฆ์กำลังทำสิ่งเหล่านี้ และมหาเถรสมาคม (มส.) จะมีการประชุมถึงการทำงานในมิติด้านการปฏิรูปที่วัดไร่ขิงในสัปดาห์หน้า จากนั้นคงได้เห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์หรือไม่ ต้องแก้ระเบียบต่างๆหรือกฎของ มส.หรือไม่ หากจำเป็นต้องทำ ก็จะเกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง พศ. รัฐบาล และคณะสงฆ์

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับสิ่งที่ พศ.อยากให้รัฐบาลสนับสนุน คือ การทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ... ซึ่ง พศ.ได้ยกร่างมานานแล้ว และเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งหนึ่งแล้ว ซึ่ง ครม.มีมติให้มีการปรับปรุงแก้ไข พศ.จึงนำไปแก้ไขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆแล้วตามกระบวนการของรัฐธรรรมนูญ มาตรา 77 เสร็จสิ้นแล้ว และ พศ.ส่งต่อไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ซึ่ง สลค.จะนำไปสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.อีกครั้ง จึงยังไม่ถูกบรรจุเป็นวาระของ ครม.ในสัปดาห์หน้า.
 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน