"หมออุดม"ปลื้มคะแนนโอเน็ตรร.ร่วมพัฒนาสูงขึ้น


เพิ่มเพื่อน    

17เม.ย.62-หมออุดม” ปลื้มคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต โรงเรียนร่วมพัฒนา ขึ้นเกือบทุกวิชา เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ชี้เป็นผลจากการปรับกระบวนการการเรียนการสอนระบบคิดใหม่ทั้งหมด เชื่อรัฐบาลชุดใหม่สานงานต่อ

นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ในคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกรายวิชา ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2560 ได้ 44.79 ปีการศึกษา 2561 ได้ 56.26 คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2560 ได้ 35.07 ปีการศึกษา 2561 ได้ 37.5 วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2560 ได้ 40.27 ปีการศึกษา 2561 ได้ 38.53 ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2560 ได้ 32.21 ปีการศึกษา 2561 ได้ 36.69 นั้น ถือว่าเป็นไปในทิศทางดี เพราะวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือ การยกระดับคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา โดยสาเหตุหลักที่คะแนนเพิ่มขึ้น ตนคิดว่ามาจากการปรับกระบวนการการเรียนการสอนใหม่ และครูก็จัดการเรียนการสอนด้วย ระบบคิดใหม่ทำใหม่ทั้งหมด ส่งผลให้เด็กสนุกกับการเรียน และสะท้อนออกมาในรูปแบบคะแนนโอเน็ตที่เพิ่มขึ้น และตนเห็นว่าเรื่องเรามาถูกทางแล้ว และขั้นตอนต่อไปคงต้องดำเนินโครงการนี้ให้สร้างผลกระทบทางบวกมากขึ้น และขับเคลื่อนให้โครงการนี้เดินหน้าไปอย่างยั่งยืน

 

“โครงการนี้เป็นการที่สร้างความมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ประชาสังคมต่างๆ ที่จะต้องมาทำหน้าที่กรรมการสถานศึกษา ร่วมบริหารจัดการโรงเรียน และการที่ภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการก็จะมีการตั้งผลสัมฤทธิ์ มีเป้าหมายที่ชัดเจน และช่วยเหลือ เติมเต็มส่วนต่างๆ ให้โรงเรียนขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมายนั้น ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว และเห็นภาพชัด ดังนั้นเมื่อรัฐบาลนี้หมดวาระลงแล้ว ผมก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่จะประสานงานโครงการนี้ต่อไป เพราะผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม”รมช.ศธ.กล่าว


พรรคที่ "หล่อ" ในเกมการเมืองที่สุดในศตวรรษนี้ ต้องยกให้ "ประชาธิปัตย์" เป็นแกนนำรัฐบาล ก็สไตล์หนึ่ง เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็อีกสไตล์หนึ่ง

"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"