จับตาป.ป.ช.เปิดขุมทรัพย์อดีต4รมต.พปชร.


   

24 เม.ย. 62 - นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง กำหนดประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งให้สาธารณชนทราบ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรณีพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 มกราคม 2562 , นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณีพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 มกราคม 2562 , นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรณีพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 มกราคม 2562 , นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรณี พ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยประกาศให้สาธารณชนทราบ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ห้องแสดงบัญชีฯ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี.