4 เอกชนยักษ์ใหญ่แห่ชิงประมูลดิวตี้ฟรีภูมิภาค


   

 

26 เมษายน 2562 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้ อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ทอท. เปิดเผยว่ารายชื่อผู้ซื้อซองประมูล ดิวตี้ฟรี ท่าอากาศยานภูมิภาค ท่าอากาศยานภูเก็ต เชียงใหม่ และหาดใหญ่ หลังการปิดขายซอง 25 เม.ย. 62 เวลา 16.00น. 4 ราย ได้แก่ 1.บจก. คิงพาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี 2.บมจ. การบินกรุงเทพ 3.บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด เชอร์ราตัล (ประเทศไทย) และ4.บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล

ทั้งนี้ผู้ที่จะยื่นซองจะต้องบอกรายชื่อ Joint Venture ที่จะร่วมประมูลกับ ทอท. ก่อนกำหนดวันยื่นซอง วันที่ 3 มิ.ย. 62 ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ภายใน 22 พ.ค.62 โดย ทอท. ได้เชิญ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.)และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)เข้าร่วมสังเกตุการณ์ทั้งในวันชี้แจงคุณสมบัติและวันเปิดซอง เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ ทอท. ดำเนินการมาโดยตลอด.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของ โครงการพัฒนาพื้นที่ร้านค้าปลอดภาษีภายในท่าอากาศยานภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภูเก็ตและหาดใหญ่ นั้นมีกำหนดเปิดขายซองTOR ระหว่างวันที่ 5-25 เม.ย. โดยมีกำหนดเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอเอกชนในวันที่ 26 เม.ย. และมีกำหนดเปิดให้เอกชนยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 3 มิ.ย. กำหนดเปิดซองด้านเทคนิควันที่ 4 มิ.ย.และ 5 มิ.ย. กำหนดประกาศผลวันที่ 10 มิ.ย. โดยมีอายุสัมปทานตั้งแต่ ก.ย. 63- 74มี.ค. รวมระยะเวลา 10 ปี

รายงานข่าวจากทอท.ระบุว่าหนึ่งในเกณฑ์ให้น้ำหนักตัดสินผลประมูลโดยให้น้ำหนักคะแนนค่อนข้างมากในเรื่องของผลประโยชน์ด้านการรับประกันขั้นต่ำ หรือ Minimum Guarantee ถ้าเขาขายไม่ดีไม่เกี่ยวกับเรา คือเอกชนต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ที่ตายตัวแม้จะขายขาดทุน แต่พอมีรายได้มากขึ้นกว่าที่เกณฑ์กำหนดก็ต้องเพิ่มส่วนแบ่งรายได้และตัวการันตีให้กับทอท. ดังนั้นใครเสนอส่วนแบ่งรายได้จากการขายให้สูงสุดและเสนอตัวเลขMinimum Guarantee ดีที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ นอกจากนี้ยังให้คะแนนความหลากหลายของสินค้าแบรนด์เนม เช่นเดียวกับราคาของสินค้าที่แข่งขันกับสนามบินอื่นทั่วโลกได้

ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติด้านประสบการณ์ทำงานในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ 1.มีประสบการณ์บริหารห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีขนาดไม่ต่ำกว่า 5,000 ตร.ม. เปิดบริการต่อเนื่องมากกว่า 5 ปีและยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน2.มีประสบการณ์บริหารร้านค้าปลอดภาษี(ดิวตี้ฟรี)ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีขนาดไม่ต่ำกว่า 500 ตร.ม. เปิดบริการต่อเนื่องมากกว่า 5 ปีและยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน

นายประเวช องอาจสิทธิกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ภายใต้วงเงินกู้ยืมจำนวน 3,000 ล้าน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรอง ในการดำเนินงานธุรกิจ

“วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไป ทำให้นกแอร์มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินกิจการเพื่อเดินหน้าแผนพลิกฟื้นธุรกิจต่อไป ซึ่งเงื่อนไขการกู้ยืมเงินผ่อนปรนกว่าสถาบันการเงิน เป็นการลดภาระของผู้ถือหุ้น เพราะไม่ต้องทำการเพิ่มทุนอีกและถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของแหล่งเงินทุน” นายประเวชกล่าว 

ทั้งนี้ นกแอร์กำลังเร่งเดินหน้าตามแผนพลิกฟื้นธุรกิจ (TURNAROUND PLAN) เพื่อหยุดขาดทุนให้ได้โดยเร็ว ซึ่งในปี 2561 แม้ว่าบริษัทจะได้ดำเนินการตามแผนการพลิกฟื้นธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ แต่เนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจสายการบินทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวน ทำให้ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจหลายด้าน ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการต้นทุน อันเห็นได้จากผลประกอบการของสายการบินส่วนใหญ่รวมถึงนกแอร์ประสบปัญหาขาดทุน

นายประเวชกล่าวด้วยว่า แนวทางในการบริหารจัดการจากนี้ไป บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นบริหารจัดการเส้นทางบินให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำกำไรในแต่ละเส้นทางบิน รวมถึงการบริหารจัดการเครื่องบิน (Aircraft Utilization) โดยเฉพาะเส้นทางบินระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นตลาดที่สร้างรายได้และกำไรจากการขายบัตรโดยสารได้ดีกว่าตลาดภายในประเทศ
 


เก็บมาเล่า..... วันเสาร์ที่ผ่านมา มีคนบอกว่า โลกหมุนรอบ "ธนาธร-ปิยบุตร" เพราะ ๒ คนนี้คือผู้นำเหล่านักรบต่อสู้กับเผด็จการ เป็นผู้กอบกู้ประชาธิปไตยจากรัฐบาลสืบทอดอำนาจทหาร

แล้ว 'ทอน' จะรู้ว่าผิดอะไร
"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!