'ชาวเกาะพีพี' ยันอยู่ก่อนประกาศเขตอุทยานฯ 3 ชั่วอายุคน หวังได้สิทธิ์ครอบครอง


เพิ่มเพื่อน    

ชาวบ้านเกาะพีพี เฮ! กรมอุทยานฯนำร่องเปิดโอกาสให้แจ้งชื่อสำรวจการครอบครองที่ดิน หวังได้สิทธิ์ครอบครอง ทำประโยชน์ ตกทอดถึงลูกหลาน ไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี ยันชาวบ้านอยู่ก่อนการประกาศเขตอุทยานฯ 3 ชั่วอายุคน

29 เม.ย.62 - ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พพ.7 (เกาะพีพีดอน) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ได้มีประชาชนอาศัยบนเกาะพีพี ได้ทยอยเดินทางเข้าแจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมสำรวจการครอบครองที่ดินตามประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. - 2 พ.ค.62 กันอย่างคึกคัก เนื่องจากที่ดินบนเกาะพีพี ร้อยละ 90 อยู่ในเขตอุทยานฯไม่สามารถขอออกเอกสารสิทธิ์และเข้าทำประโยชน์ได้

นายจักรมงคล ระถะการ อายุ 58 ปี ชาวบ้านเกาะพีพี กล่าวว่า หลังจากที่ทางกรมอุทยานฯ ได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่ครอบครองที่ดินบนเกาะพีพี อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี แจ้งการครอบครองที่ดิน และสำรวจการครอบที่ดิน เพื่อป้องกันการบุกรุกป่าเพิ่ม ความเห็นส่วนตัวตนเห็นด้วย แต่อยากให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดให้ชาวบ้านได้มั่นใจด้วยว่า หลังจากที่ชาวบ้านแจ้งชื่อและเดินสำรวจแล้ว จะมีการออกหนังสือรับรองให้ชาวบ้านถือครองที่ดินเข้าทำประโยชน์ได้โดยไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี และให้ที่ดินสามารถตกทอดไปถึงลูกหลานและที่ดินที่ชาวบ้านครอบครองอยู่ ปัจจุบันก็มีการถือครองมากว่า 3 ชั่วอายุคน ตนอยู่ในรุ่นที่ 3 แล้ว

นายสุวรรณ ชำนินา อายุ 50 ปี ชาวบ้านเกาะพีพี อีกราย กล่าวว่า พื้นที่เกาะพีพีประมาณ 90 เปอร์เซนต์อยู่ในเขตอุทยานฯ โดยชาวบ้านอยู่มาก่อนการประกาศเป็นเขตอุทยานฯ แต่พบว่าที่ดินของชาวบ้านส่วนใหญ่ติดอยู่ในเขตอุทยานฯไม่สามารถขอออกเอกสารสิทธิ์และปลูกสิ่งก่อสร้างใดๆได้ แตกต่างกับของนายทุน แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่พบว่ามีการสร้างโรงแรมระดับ 5 ดาว ตนไม่แน่ใจว่ามีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ อยากให้มีการตรวจสอบด้วยเพราะที่ดินเกาะพีพีเป็นที่ต้องการของนายทุน ราคาไร่ละหลายสิบล้านบาท

ด้านนายแสงสุรี ซองทอง ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กล่าวว่า ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี ท้องที่อำเภอเมืองกระบี่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ จึงให้ราษฎรที่มีพื้นที่ทำกินหรือที่อยู่อาศัยภายในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี ท้องที่หมู่ที่ 7 และ 8 ตำบลอ่าวนาง แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมสำรวจการครอบครองที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.-2 พ.ค.62

หากราษฎรรายใดไม่มาแจ้งและร่วมสำรวจการครอบครองที่ดินตามกำหนดนัดหมาย ให้ถือว่ามีเจตนาสละสิทธิ์การครอบครองที่ดิน และมิให้ผู้ใดนำมากล่าวอ้างเพื่อเข้าครอบครองที่ดินดังกล่าว หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถแจ้งด้วยตนเองได้ ให้มอบหมายบุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ของราษฎรรายนั้น และแจ้งให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด นัดหมายตามประกาศนี้

ผช.หน.อุทยานหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กล่าวด้วยว่า การสำรวจที่ดินบนเกาะพีพี เป็นพื้นที่นำร่อง การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในเขตอุทยานฯของจังหวัดกระบี่ โดยใช้ภาพถ่ายปี 2545 ตรวจสอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เป็นหลัก และหลังจากที่สำรวจพื้นที่เกาะพีพีแล้วเสร็จ ก็จะมีการดำเนินการต่อไปในพื้นที่ ต.หนองทะเล และพื้นที่อื่นๆตามประกาศของกรมฯ ซึ่งจะไม่มีการยึดคืนพื้นที่แต่อย่างแน่นอนตามที่ราษฎรเป็นกังวล


วานซืน....... ๑๒๐ คณาจารย์ โผลหัวจากง่ามตูดเพนกวิน ออกมาหนุน ๑๐ ข้อเสนอ "ล้มสถาบันกษัตริย์" ที่เวทีธรรมศาสตร์ ของฮองเฮาเกศินี ที่นายปริญญาเป็นโปรโมเตอร์ เมื่อ ๑๐ สิงหา.

'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?