ตระการตา!ซ้อมใหญ่เรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์


   

30 เม.ย.62-  เวลา10.00น.กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการซ้อมใหญ่การเชิญเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์จาก อู่หมายเลข1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ไปจอดบริเวณท่าราชวรดิษฐ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่4 -6 พ.ค. 62 

จากนั้นจะถูกใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดในช่วงเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ. วัดอรุณราชวราราม ในช่วงปลายเดือนต.ค.2562


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา