ตระการตา!ซ้อมใหญ่เรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์


   

30 เม.ย.62-  เวลา10.00น.กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการซ้อมใหญ่การเชิญเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์จาก อู่หมายเลข1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ไปจอดบริเวณท่าราชวรดิษฐ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่4 -6 พ.ค. 62 

จากนั้นจะถูกใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดในช่วงเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ. วัดอรุณราชวราราม ในช่วงปลายเดือนต.ค.2562


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'