ตระการตา!ซ้อมใหญ่เรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์


   

30 เม.ย.62-  เวลา10.00น.กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการซ้อมใหญ่การเชิญเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์จาก อู่หมายเลข1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ไปจอดบริเวณท่าราชวรดิษฐ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่4 -6 พ.ค. 62 

จากนั้นจะถูกใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดในช่วงเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ. วัดอรุณราชวราราม ในช่วงปลายเดือนต.ค.2562


เรื่อง "นักเรียน" กับ "พานไหว้ครู"กลายเป็น......เรื่อง "เผด็จการทหารหาญ" กับ "ประชาธิปไตยกางเกงในเก่า" ได้เนียนและพิลึกกึกกือ!

โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'
'๑ หญิง ๒ ชาย' ที่ไปด้วยกัน
'แก้รัฐธรรมนูญ' แก้เพื่ออะไร?
Where are you...ทักษิณ?