'วินธัย"แจงยกเลิกคำสั่ง-ประกาศคสช.


เพิ่มเพื่อน    

30 เม.ย.62- พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เปิดเผยถึงกรณียกเลิกคำสั่ง และประกาศ คสช. ว่าห้วงที่ผ่านมา 1. มีประกาศ กับ คำสั่ง คสช. ได้มียกเลิกไปก่อนหน้า2. บางส่วนเสร็จสิ้นภารกิจ กับสิ้นผลไปตามการปฏิบัติหน้าที่ คสช. 

3. บางส่วนบางฉบับอาจอยู่ในลักษณะที่หมดความจำเป็น ที่มีการพิจารณากันไปในวันนี้   มีทั้ง ประกาศ คสช. และ คำสั่ง คสช. (ส่วนใหญ่ ออกเมื่อช่วง ปี 57 ) รวมในส่วนนี้แล้วประมาณ 57 ฉบับ

กับชุดคำสั่งหน.คสช.ที่ออกตาม ม 44 อีก ประมาณ 3-4 ฉบับ. เช่น คำสั่ง หน. คสช. เรื่อง การเลือกกรรมการ แทนที่ว่าง ในคณะกรรมการ กสทช.   เรื่อง การแก้ไขปัญหา การกำกับดูแลและการพัฒนาการบินพลเรือน. เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.