สพฐ.ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม  


   

7พ.ค.62- นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ซึ่งในวันที่ 8 พฤษภาคม จะมีการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (สพท.) โดย สพฐ.จะเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องการเปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข สำหรับการเตรียมความพร้อมโรงเรียนจะต้องมีความสะอาดและตรวจเช็คสภาพอาคารสถานที่รวมถึงระบบไฟฟ้าให้เกิดความเรียบร้อย อีกทั้งในปีการศึกษานี้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจะต้องเปิดเรียนอย่างเป็นทางการเป็นปีการศึกษาแรก ดังนั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องครูและสื่อการเรียนการสอนด้วย รวมถึงนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนจะต้องบริหารจัดการและแนวปฎิบัติแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างชัดเจน ทั้งนี้สพฐ.จะสอบถามไปยังองค์การค้าฯให้ติดตามการพิมพ์แบบเรียน เพื่อจัดส่งถึงโรงเรียนให้ทันเปิดภาคเรียนด้วย


นอกจากนี้โรงเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องโครงการอาหารกลางวันให้เกิดความเรียบร้อยด้วยตามแนวทางการจัดอาหารกลางวันของ สพฐ. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่ผ่านมา ส่วนการเดินทางของนักเรียน กรณีโรงเรียนเรียนร่วม สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณค่าพาหนะให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันจะเป็นมิติใหม่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.คือ ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกผู้อำนวยการโรงเรียนและครูเวรจะต้องมายืนรับนักเรียนด้วยตนเอง ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งจะต้องมีครูเวรคอยรับนักเรียนหน้าโรงเรียน เพื่อช่วยแนะนำนักเรียนและผู้ปกครอง อย่างไรก็ตามในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ สพท. จะต้องออกตรวจติดตามโรงเรียนเตรียมความพร้อมให้


นี่คือ............ ความพยายามสร้าง "หลักฐานเทียม" เพื่อนำไปเสริมวาทกรรม "ประยุทธ์ทำอะไรก็ไม่ผิด" ของฝ่ายค้าน

วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"