อสังหาฯแนะรัฐขยายเพดานมาตรการภาษีฯ


   

แคปปิตอล วัน เรียลเอสเตท ชี้มาตรการลดการโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนอง สำหรับบ้านและคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังพบสินค้าในตลาดมีน้อย พร้อมแนะภาครัฐขยายเพดาน"เพิ่มให้ครอบคลุมถึงระดับสินค้าราคา 3-4ล้าน หวังกระตุ้นภาคอสังหาฯ

10 พ.ค. 62 นายวิทย์ กุลธนวิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แคปปิตอล วัน เรียลเอสเตท เปิดเผยถึงการพัฒนาโครรงการอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน โดยมองว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่มีราคามากกว่า 1 ล้านบาท โดยในส่วนของราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทนั้นแทบจะไม่ค่อยได้เห็นผู้ประกอบการมีการพัฒนาโครงการ ซึ่งเป็นผลจากราคาที่ดินที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกันด้านต้นทุนวัสดุก่อสร้างก็มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน และสัดส่วนของตลาดกลุ่มราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท มีไม่ถึง 2-3% ของมูลค่าตลาดรวม

ทั้งนี้จากการที่ภาครัฐได้ออกมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนองเหลือ 0.01% สำหรับบ้านและคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อเป็นมาตรการเพื่อดูแลผู้มีรายได้ปานกลางและน้อย มองว่าประสิทธิภาพจากมติดังกล่าว ไม่ได้เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เป็นเพียงช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น ซึ่งจะช่วยเพียงโครงการที่อยู่อาศัยของภาครัฐเช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และธนาคารอาคารสงเคระห์(ธอส.) แต่โดยปกติแล้ว ทั้งสองหน่วยงงานก็มีโปรโมชั่นดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้แทนผู้ซื้อและผู้กู้อยู่แล้ว
 
อย่างไรก็ตามหากภาครัฐจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือผู้มีรายได้เพื่อให้มีที่อยู่อาศัย มองว่าควรจะขยายระดับราคาบ้านจากกลุ่มระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท จนถึง 3-4 ล้านบาท ซึ่งจะได้ฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น แต่แนวทางที่ได้มีการประกาศออกมานั้นไม่ได้กระตุ้นภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์


ทฤษฎี "ตาบอดไม่กลัวเสือ" ของทักษิณ ทำให้พรรคการเมืองหนึ่ง ได้ครองอีสานมาร่วม ๒ ทศวรรษ

'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า
น้ำท่วม 'อย่าเอาแต่ดู' ต้องทำ