กต.สอบ‘อธิบดีเพื่อนโชค’ ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย


   

 ก.ต.มีมติสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง "อธิบดีศาลฯ เพื่อนโชค" ผิดวินัยหรือไม่ ยันจะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้าน เพื่อให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย  พร้อมแต่งตั้งอธิบดี 6 ศาล หลังยกระดับศาลตลิ่งชัน-พระโขนง-มีนบุรี 

    เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) กล่าวภายหลังการประชุม ก.ต.ว่า ที่ประชุม ก.ต. มีมติให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีปรากฏคลิปภาพนายไกรรัตน์ วีรพัฒนาสุวรรณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 โดนเรียกตรวจใบขับขี่ จนมีการกระทบกระทั่งกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านตรวจในพื้นที่ สภ.อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งศาลยุติธรรมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้รอบด้าน เพื่อให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่นายสราวุธ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้เซ็นหนังสือลงวันที่ 10 พ.ค.ให้นายไกรรัตน์ชี้แจงรายงานข้อเท็จจริงตามเรื่องที่ปรากฏมายังสำนักงานศาลยุติธรรม โดยนายไกรรัตน์เองได้ทำหนังสือชี้แจงรายงานข้อเท็จจริงกลับมาในวันเดียวกัน (10 พ.ค.) ซึ่งในการประชุม ก.ต.วันเดียวกันก็ได้มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม จนมีมติตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
    สำหรับการสอบข้อเท็จจริงนั้น คณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นจะมีการสอบว่าพฤติการณ์หรือข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว รวมถึงคำชี้แจงของนายไกรรัตน์ เข้าข่ายมีมูลที่จะกระทำผิดวินัยหรือไม่ โดยไม่ว่าผลจะปรากฏอย่างไร ก็ต้องส่งผลการสอบข้อเท็จจริงไปยังคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (อ.ก.ต.)  พิจารณากลั่นกรองทำความเห็นส่ง ก.ต.พิจารณาต่อไป
    นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.ต.ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ โดยมีวาระประชุมหลายเรื่อง ทั้งเห็นชอบการโยกย้ายข้าราชการตุลาการ สับเปลี่ยนตำแหน่งชั้น 3 และชั้น 4 เห็นชอบการแต่งตั้งบัญชีผู้พิพากษาอาวุโส วาระพิเศษ 1 ส.ค.62 และวาระที่ ก.ต.รับทราบ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ได้รับเลือกเป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ สัดส่วนบุคคลภายนอก เมื่อวันที่ 27 ก.พ.62 ซึ่งได้รับเลือกจากผู้พิพากษาตามกฎหมายใหม่ 
    โดยวาระที่ ก.ต.เห็นชอบโยกย้ายตั้งสับเปลี่ยนตำแหน่งผู้พิพากษาที่น่าสนใจ ได้แก่ การแต่งตั้งผู้พิพากษาระดับชั้นศาลอุทธรณ์ขึ้นไปมาดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีศาลอาญาและศาลแพ่ง มีนบุรี, ตลิ่งชัน และพระโขนง เป็นชุดแรกภายหลังจากที่ได้มีการประกาศยกฐานะของศาลจังหวัดมีนบุรี, ศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาลจังหวัดพระโขนง ให้มาเป็นศาลอาญาและศาลแพ่ง ในพื้นที่เขตอำนาจศาลทั้ง 3 แห่งดังกล่าว ซึ่งมีการประกาศเป็นกฎหมายลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา
    ในส่วนของผู้บริหารศาลอาญาตลิ่งชันประกอบด้วย นายสนิท ตระกูลพรายงาม รองประธานอุทธรณ์ภาค 1 เป็นอธิบดีศาลอาญาตลิ่งชัน, นางอัจฉรา สุระคำแหง ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา เป็นรองอธิบดีศาลอาญาตลิ่งชัน, นางจรีรัตน์ ตันติเวชกุล รองเลขาฯ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เป็นรองอธิบดีศาลอาญาตลิ่งชัน
    ผู้บริหารในศาลอาญาพระโขนง ประกอบด้วยนายเชวง ชูศิริ เลขาธิการประธานฎีกา เป็นอธิบดีศาลอาญาพระโขนง, นายจรูญ นาคเสน ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา เป็นรองอธิบดีศาลอาญาพระโขนง, นายดิลก เสริมวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา เป็นรองอธิบดีศาลอาญาพระโขนง
    ผู้บริหารศาลอาญามีนบุรีประกอบด้วย นายภิญโญ แสงภู่ รองประธานอุทธรณ์ภาค 1 เป็นอธิบดีศาลอาญามีนบุรี, นายนพรัตน์ อักษร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นรองอธิบดีศาลอาญามีนบุรี, นางสุภา  วิทยาอารีย์กุล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ เป็นรองอธิบดีศาลอาญามีนบุรี
    ผู้บริหารในศาลแพ่งตลิ่งชัน ประกอบด้วย นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา เป็นอธิบดีศาลแพ่งตลิ่งชัน, นายโตมร สิริวัฒน์ภากร ผู้พิพากษาศาลในศาลอุทธรณ์ประจำกอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (ภาษี) เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งตลิ่งชัน 
    ผู้บริหารในศาลแพ่งพระโขนง ประกอบด้วย นายอดุลย์ ขันทอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา เป็นอธิบดีศาลแพ่งพระโขนง, นายสุรพล นิตินัยวินิจ หัวหน้าศาลแรงงานภาค 2 เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งพระโขนง
    และผู้บริหารในศาลแพ่งมีนบุรี ประกอบด้วย นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (แรงงาน) เป็นอธิบดีศาลแพ่งมีนบุรี, นายภมร สัตตภรณ์พิภพ ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งมีนบุรี โดยการแต่งตั้งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่ 1 ส.ค.62 เป็นต้นไป 
    นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงการแต่งตั้งอธิบดีศาลอาญาและศาลแพ่งชุดใหม่ว่า เป็นไปตามที่ได้มีการจัดทำ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ.2562 ที่ได้มีการยกฐานะจากศาลจังหวัดขึ้นมาเป็นศาลอาญาและศาลแพ่ง ที่ได้แบ่งอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการคดี โดยคณะผู้บริหารที่แต่งตั้งใหม่ในครั้งนี้ก็ถือเป็นผู้บริหารชุดแรก เมื่อมีการจัดตั้งศาลอาญาและศาลแพ่งทั้ง 3 พื้นที่ตามกฎหมายใหม่. 
 


"เป็นกำลังใจให้จีน สู้..สู้" สำหรับพวกเราคนไทย....... ยามนี้ ไม่มีอะไรดีไปกว่าช่วยกันส่งแรงใจไปให้พี่น้องจีนที่กำลังเผชิญไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ค่อนข้างเดียวดายขณะนี้ โดยเฉพาะที่ "อู่ฮั่น"

การตั้งรับ 'ไวรัส' ของรัฐบาล
สัญญาณ 'ล้างบาง' ตำรวจ
ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'