สวธ.แจง“ฮิโนกิแลนด์”โดดเด่นทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีญี่ปุ่น โดยไม่ต้องเดินทางไปเอง สร้างรายได้ให้ชุมชน แต่จะนำข้อท้วงติงให้บอร์ดทบทวนอีกที


   

 

14 พ.ค.62- นายชัยพล สุขเอี่ยม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.)ชี้แจงกรณี  ตามที่ สวธ. ได้ประกาศผลการคัดเลือกแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแหล่งวัฒนธรรมที่มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์ที่ดำเนินการโดยภาคเอกชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมโดยมีสื่อมวลชนและสื่อโซเชี่ยล ได้นำเสนอข้อคิดเห็นของประชาชนในการประกาศให้ ฮิโนกิแลนด์เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไปนั้น สวธ.ขอชี้แจงว่าการคัดเลือกครั้งนี้ ได้จัดทำแบบสำรวจแหล่งวัฒนธรรมโดยให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมและหน่วยงานต่างๆรวบรวมข้อมูลแหล่งวัฒนธรรมที่ดำเนินการโดยภาคเอกชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเสนอให้คณะผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ที่กำหนด ส่วนฮิโนกิแลนด์ เห็นว่ามีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่ท้าทาย  มีอาคารสถาปัตยกรรมที่สร้างจากไม้หอมฮิโนกิ  ตกแต่งด้วยโคมแดงเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตของญี่ปุ่น  หากผู้สนใจก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมแทนการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นได้และมีศักยภาพสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง


 นายชัยพลกล่าวต่อว่า สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกประกอบด้วยมีสถานที่ตั้งและที่อยู่ชัดเจนมีตัวอาคารมั่นคงถาวรโดยเป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทสังคมอยู่เสมอ,  เป็นสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาองค์กรการกุศลชุมชนหรือบุคคลทั่วไป,เป็นสถานที่ให้ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปได้และมีการนำเสนอแนวทางการดำเนินการแบบวัฒนธรรมสร้างสรรค์(Creative Economy) ,มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชน,เปิดให้บริการเป็นประจำแก่เด็กเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปให้เข้าไปศึกษาหาความรู้และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติ

    “ สวธ. จะนำข้อท้วงติงและความคิดเห็นต่างๆ ของประชาชนจากสื่อมวลชนและสื่อโซเชียลมีเดียในการคัดเลือกแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไปเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง“ นายชัยพลกล่าว


ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ?     เป็นข่าวใหญ่โตว่า ประชาธิปัตย์ถูกหักหลัง  เพราะนโยบายรัฐบาล ไม่พูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ประชาธิปัตย์เสนอหรือถ้ามี ก็ไม่ใช่นโยบายเร่งด่วน 

จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?
ทำไม 'ธนาธร' เดินสายต่างประเทศ?
"ครม.ปู" ดีกว่า "ครม.ลุง" จริงหรือ?
เศรษฐกิจ 'ชี้ขาด' รัฐบาลลุงตู่
ทักษิณ 'วางมือหรือวางเพลิง'
นัยการ 'ไป' ของธนาธร