25ส.ส.เทคะแนนเลือก'จุรินทร์'นำลิ่วหัวหน้าปชป.


   

15 พ.ค.62 - ที่โรงแรมมิราเคิล  พรรคประชาธิปัตย์ ประชุมใหญ่วิสามัญพรรค เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค  โดยมีผู้เสนอตัวทั้งสิ้น 4 คน ประกอบด้วย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รักษาการหัวหน้าพรรค นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายกรณ์ จาติกวณิช รักษาการรองหัวหน้าพรรค และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละคนจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ คนละ 15 นาที 

ล่าสุดผลผลการนับคะแนนเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ จากโหวตเตอร์ 309 คน ในสัดส่วนของ ส.ส. จำนวน 52 คน ซึ่งคิดเป็นคะแนน 70% ปรากฎว่า  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้คะแนนนำเป็นอันดับ 1 คือ 25 คะแนน ตามด้วย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 20 คะแนน นายกรณ์ จาติกวณิช 5 คะแนน และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 2 คะแนน 

ส่วนกลุ่มที่สอง 257 คน ซึ่งคิดเป็นคะแนน 30% ประกอบด้วย รักษาการกรรมการบริหารพรรค 22 คน, อดีตหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค 2 คน, อดีต ส.ส. 125 คน, อดีตรัฐมนตรี 2 คน, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 คน, สมาชิก อบจ. 4 คน, สมาชิกเทศบาล 1 คน, หัวหน้าสาขาพรรค 8 คน, ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด 63 คน, ตัวแทนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 2 คน, ตัวแทนสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) 2 คน และอดีตผู้สมัคร ส.ส. ชุดล่าสุด 25 คนนั้น ยังอยู่ระหว่างการนับคะแนน.

ภายหลังที่ประชุมพรรคลงมติเลือกหัวหน้าพรรค นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ประธานในที่ประชุม แจ้งผลการนับคะแนนปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดและได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 8 ต่อจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 50.995คะแนน.