Thai NavySEAL เผยภาพฝึก'สัปดาห์นรก'ว่าหนักแล้ว ออกภาคทะเลหนักกว่า


   


21 พ.ค.62-​  เพจ Thai NavySEAL เผยภาพการฝึก และข้อความระบุว่า สัปดาห์นรก ว่าหนักแล้ว ออกฝึกภาคทะเลต้องรับภารกิจต่อเนื่อง ฝึกการวางแผน การนำเสนอแผนปฏิบัติ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วออกเดินทางด้วยเรือยาง เข้าโจมตีเป้าหมายให้สำเร็จ ที่พักที่นอนคือพื้นเรือ ตลอดภาคทะเล

43 นายจะกอดคอสู้กันต่อไป....Hooyah 

 


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว