Thai NavySEAL เผยภาพฝึก'สัปดาห์นรก'ว่าหนักแล้ว ออกภาคทะเลหนักกว่า


   


21 พ.ค.62-​  เพจ Thai NavySEAL เผยภาพการฝึก และข้อความระบุว่า สัปดาห์นรก ว่าหนักแล้ว ออกฝึกภาคทะเลต้องรับภารกิจต่อเนื่อง ฝึกการวางแผน การนำเสนอแผนปฏิบัติ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วออกเดินทางด้วยเรือยาง เข้าโจมตีเป้าหมายให้สำเร็จ ที่พักที่นอนคือพื้นเรือ ตลอดภาคทะเล

43 นายจะกอดคอสู้กันต่อไป....Hooyah 

 


อย่าว่าโง้น-งี้เลยนะ วันนี้..... ขอฉลองศรัทธา "คุณไพศาล พืชมงคล" เจ้าสำนักบางโพที่ไม่ต้องขยายความสักสอง-สามคำเถอะ

วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน
'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'