อิศราสาวลึก!บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ทฯผู้รับโอนหุ้น 'ธนาธร' 11 แห่งรวด 644.3 ล้านช่วง มี.ค.-ต้น พ.ค.62


เพิ่มเพื่อน    

23 พ.ค.62 - สืบเนื่องจากสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ในช่วงระหว่าง วันที่ 21 มี.ค.2562 , 5 เม.ย.2562 , 8 พ.ค.2562 และ 10 พ.ค.2562 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้โอนหุ้นบริษัทเครือไทยซัมมิท 13 บริษัท (เท่าที่ตรวจพบ) ซึ่งบริษัทดังกล่าวจดแจ้งวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการสื่อโดยตรงและไม่เกี่ยวข้องกับกิจการสื่อ ไปให้ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด จำนวน 11 บริษัท รวม 49,693,670 หุ้น มูลค่า 644,395,000 บาท (มูลค่าตามทุนจดทะเบียน) และ โอนให้นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ น้องชาย จำนวน 2 บริษัท 83,800 หุ้น รวมมูลค่า 8,380,000 บาท ในจำนวนนี้ 10 บริษัทระบุ เลขหมายใบหุ้น และ วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 8 ม.ค.2562  (อ่านประกอบ:เปิดข้อมูลใหม่ ‘ธนาธร’ โอนหุ้น 13 บริษัทรวด 652.7 ล. ให้‘ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท-น้องชาย’)

ล่าสุดพบว่า บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด ผู้รับโอนหุ้นดังกล่าว เป็นบริษัทของครอบครัวและมีนายธนาธรถือ 72,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท มูลค่า 72 ล้านบาท (18%ของทุนจดทะเบียน) 

บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด จดทะเบียนวันที่ 1 ก.พ.2520 ทุน 2 ล้านบาท นายสรรเสริฐ จุฬางกูร นายพัฒนา จึงรุ่งเรืองกิจ นายเสรี จึงรุ่งเรืองกิจ นายอาฮง แซ่จึง น.ส.อริสดา จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.สมพร แซ่ตั้ง และ น.ส.หทัยรัตน์ ธนสมุทร เป็นผู้ถือหุ้นชุดแรก 

30 ม.ค.2532 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เข้ามาร่วมถือหุ้นจำนวน 11,100 หุ้น 

15 ธ.ค.2538 นายสรรเสริฐ จุฬางกูร และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ถอนหุ้นออก และมีชื่อนายธนาธร ถือ 6,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 62,000 หุ้น 

17 พ.ค.2547 นายธนาธรได้โอนหุ้นให้นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ น้องชาย 

20 พ.ค.2557 มีผู้ถือหุ้น 4 คน นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือ 280,000 หุ้น น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.รุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือคนละ 40,000 หุ้น จำนวนหุ้นทั้งหมด 400,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท ไม่มีชื่อนายธนาธรร่วมถือหุ้น  และไม่เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเรื่อยมาจนถึงปี 2561  (เอกสาร) 

21 มี.ค. 2562 นางสมพร นำส่งสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ชุดใหม่ ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 20 มี.ค.2562 มีผู้ถือหุ้น 6 คน นางสมพร ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นจาก 280,000 หุ้น เหลือเพียง 40,000 หุ้น หุ้นที่ลดลง จำนวน  240,000 หุ้น ได้โอนให้บุตรทั้ง 5 คน ได้แก่ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.รุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ คนละ 32,000 หุ้น โอนให้ นายธนาธร และนายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ คนละ 72,000 หุ้น เท่ากับบุตรทั้ง 5 คนถือครองเท่าๆกันคนละ 72,000 หุ้น (มูลค่า 72 ล้านบาท) (ดูเอกสารและตาราง) และยังคงถือครองอยู่จนถึงปัจจุบัน 

ทั้งนี้ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด แจ้งวัตถุที่ประสงค์ล่าสุด 30 ข้อ ไม่มีข้อใดที่ระบุ ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์ เพียงระบุ ข้อ (18) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ 

เห็นได้ว่า การโอนหุ้น 13 บริษัทของนายธนาธร เป็นการโอนให้บริษัทในครอบครัวที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นอยู่นั่นเอง อ่านต้นฉบับ
 


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"