PTTORปลื้มเปิดอเมซอนในสิงคโปร์


   

 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท  ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ เปิดเผยภายหลังร่วมพิธีเปิด คาเฟ่  อเมซอน  สาขาจีเวล ชางงี  แอร์พอร์ต (Jewel Changi Airport)  ซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศสิงคโปร์ ว่า พีทีที โออาร์ ในฐานะบริษัทด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก ของกลุ่ม ปตท. มีวิสัยทัศน์ในการเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลก ที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชน ผ่านการดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีพันธกิจในการสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

“พีทีที โออาร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขยายสาขาร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน มายังประเทศสิงคโปร์ โดยปัจจุบันประเทศสิงคโปร์ มี คาเฟ่ อเมซอน จำนวน 2 สาขา คือ สาขา จีเวล ชางงี แอร์พอร์ต (Jewel Changi Airport) และสาขา จูร่ง (Jurong)”นายอรรถพล กล่าว

อย่างไรก็ตามคาเฟ่ อเมซอน มียอดจำหน่ายต่อสาขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2561 คาเฟ่ อเมซอน มียอดขายรวมถึง 225 ล้านแก้ว ปัจจุบันมี จำนวนกว่า 2,500 สาขาในประเทศไทย และ 200 สาขา ในต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา พม่า ฟิลิปินส์ ญี่ปุ่น และโอมาน และมีแผนงานขยายไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อผลักดันให้ คาเฟ่ อเมซอน มุ่งสู่ความเป็น โกลบอล แบรนด์ ในอนาคตอันใกล้ต่อไป  


ยุคนี้ นักวิจารณ์เยอะ ซึ่งเป็นเรื่องดี.... แต่ประเภท "ไม่อ่านเนื้อ" อ่านแค่พาดหัว ๒-๓ คำ แล้วหยิบไปวิจารณ์เป็นคุ้ง-เป็นแควนี่ซี

เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'