'การุณ'ชิงออกหนังสือแต่งตั้ง เลขา สกสค-ผอ.องค์การค้า ทั้งที่เกิดความวุ่นวาย


   

28 พ.ค.62- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  ได้แก่ นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ 

ส่วนผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. คือ นายอดุลย์ บุสสา ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ติดต่อทำสัญญาจ้าง ณ สำนักงาน สกสค. ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่คำสั่งนี้ เพื่อเข้ารับตำแหน่งและปฎิบัติหน้าที่ต่อไป.


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"