มอบนโยบาย ผอ.สพท. ต้อนรับวิทยาลัยอาชีวะแนะแนวเรียนต่อสายอาชีพ


   

 

     วันที่ 29 พ.ค.ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (สพท.) โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวในการมอบนโยบายเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตอนหนึ่งว่า การจัดการศึกษาที่มุ่งแต่สร้างให้เด็กเรียนเก่ง เรียนดี เรียนอย่างมีความสุข และมุ่งสู่ใบปริญญานั้น พบว่า เด็กเรียนจบแล้วไม่มีงานทำ เราต้องจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ดังนั้น การบริหารงานจากนี้ต้องสร้างสะพานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ สพฐ. เช่น การจัดหลักสูตรอาชีพในโรงเรียน สพฐ.  เป็นต้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้เข้ามาแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพในโรงเรียน เนื่องจากพบว่า โรงเรียนบางแห่งปิดกั้นไม่ให้มีการเข้ามาแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพ ทั้งนี้ ตนเชื่อมั่นว่า สพท. จะทำหน้าที่เป็นคีย์แมนสำคัญขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพราะใกล้ชิดกับโรงเรียนมากที่สุด ซึ่งตนจะขอรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่จากเขตพื้นที่ ไม่อยากมอบเป็นนโยบายที่สั่งการจากส่วนกลางลงไปอย่างเดียว อยากให้เขตพื้นที่ช่วยคิดและสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 
    นายสุเทพ กล่าวต่อว่า จากการที่ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ทำให้ได้รับเสียงสะท้อนเกี่ยวกับนโยบาย โรงเรียนดีประจำตำบลว่า มีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศอยู่แล้ว แต่กลับได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ในความรู้สึกของโรงเรียนเหมือนถูกลดเกรด อยากให้ทบทวนการดำเนินการใหม่ จากนี้ตนจะนำรายชื่อของโรงเรียนที่เข้าโครงการนี้มาทบทวนใหม่ เพื่อที่จะให้ได้โรงเรียนดีประจำตำบลจริง ทั้งนี้ สำหรับนโยบายโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership school) และโรงเรียนประชารัฐที่ดึงภาคเอกชนช่วยจัดการศึกษา ถือเป็นโครงการที่ดีมาก ตนต้องการจะขยายผลหลักการดังกล่าว โดยมอบโจทย์ให้ สพท.ทุกแห่งดึงภาคเอกชนมาร่วมสนับสนุนการศึกษานำร่องเขตพื้นที่ละ 5 โรง ต้องทำงานเชิงรุก จะมารองบประมาณจากรัฐอย่างเดียวไม่เพียงพอ 
    " ผมได้รับเสียงสะท้อนเรื่องโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร หรือ คูปองครูว่า มีปัญหาในส่วนการปฏิบัติ ผมเห็นว่านโยบายนี้มีหลักการที่ดี แต่คงต้องมีการปรับส่วนการปฏิบัติ และขอรับฟังเสียงสะท้อนจาก สพท. อีกครั้งด้วยว่า แนวทางการพัฒนาครูในอนาคตจะมีรูปแบบใด ทั้งนี้ ผมอยากฝากนโยบายทำให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ตามมาตรฐานของแต่ละชั้นเรียนเร่งทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 2 เดือน เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสอบถามและให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างมาก " นายสุเทพ กล่าว
 


นี่คือ............ ความพยายามสร้าง "หลักฐานเทียม" เพื่อนำไปเสริมวาทกรรม "ประยุทธ์ทำอะไรก็ไม่ผิด" ของฝ่ายค้าน

วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"