"อำนาจ" มอบ 5นโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ย้ำสร้างคุณภาพผู้เรียน ,Big Data ,ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี


เพิ่มเพื่อน    


7พ.ย.62-ที่โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด - นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ตอนหนึ่งว่า การบริหารจัดการองค์กรตนจะใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยมีที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยเลขาฯ กพฐ. เป็นผู้ประสานงาน สื่อสาร และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งกำกับ ดูแล อำนวยความสะดวก ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะลงพื้นที่ในระดับภาค เขตพื้นที่กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ และคลัสเตอร์ทั้ง 5 ภูมิภาค ซึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ประการที่ 1 คือคุณภาพผู้เรียน โดยยึดห้องเรียนเป็นฐาน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน บนความหลากหลายตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ประการที่ 2 คือการใช้ระบบ Big Data นำข้อมูลมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประการที่ 3 คือ การสอนภาษาอังกฤษ ให้ดำเนินการสอนอย่างจริงจังด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ประการที่ 4 ด้านเทคโนโลยี คือ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ และการพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า ตนมองว่าสิ่งที่ สพฐ. ต้องหารือกันต่อไป คือ การพัฒนาโรงเรียนนิติบุคคล รวมถึงการสื่อสาร สร้างการรับรู้ และช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่ง สพฐ. จะลงพื้นที่ในกลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อรับทราบข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียนที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร จะร่วมกันแก้ไขพัฒนาอย่างไร ให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังร่วมรับรู้ปัญหาและแก้ปัญหาโดยมีเป้าหมายชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ยังได้มอบนโยบายว่าให้งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี รวมทั้งลดงานอบรมสัมมนา ยกเลิกการจัดงานแบบอีเว้นต์ และทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณที่ซ้ำซ้อน โดยสำหรับในส่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ ทุก สพท.ก็ต้องให้การช่วยเหลือทันที  และ รมว.ศธ.ยังฝากเรื่องของโครงการอาหารกลางวัน การลงโทษเด็กที่เกินความพอดี การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ให้เราช่วยกันดูแลอย่างจริงจัง รวมถึงการรับนักเรียน ปี 2563 โรงเรียนแข่งขันสูง ก็ให้ดำเนินการรับนักเรียาอย่างเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะปีนี้ การรับนักเรียนต้องมีความยืดหยุ่น
    ทั้งนี้ในส่วนของการการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล หรือโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลบนเกาะแก่ง และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เราต้องหาวิธีการพัฒนาแบบร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วน เพราะสิ่งที่สำคัญ คือ คุณภาพผู้เรียน ซึ่งการขับเคลื่อนจะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนั่นเอง
 


"ศ.ธีรยุทธ บุญมี" เผยแพร่บทความเรื่อง "เมษาชี้ชะตาประเทศ" เมื่อวาน (๓๐ มี.ค.๖๓) อ่านแล้ว..... ต้องบอกว่า "อาจารย์ธีรยุทธ" ก้าวข้ามคำว่า "นักวิชาการ" สู่สถานะ "วิญญูชน" แท้จริง!

อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก