สพฐ.ตั้งคณะทำงานวิเคราะห์รับนักเรียนปี63 ประชุมนัดแรก 10มิ.ย."สุเทพ"ส่อเทใจกระจายอำนาจ


เพิ่มเพื่อน    

10มิ.ย.62- สพฐ. ตั้ง คณะทำงานวิเคราะห์ การรับ นักเรียนปีการศึกษา 63 มอบ “ธนุ” นั่งประธาน เบื้องต้น จะประชุม ยกร่างเกณฑ์รับ10 มิ.ย.นี้ “สุเทพ” เผย พื้นที่สะท้อน ต้องการให้มีการกระจายอำนาจ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวถึงความคืบหน้าแนวทางการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้หารือกับ นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ถึงประเด็นดังกล่าว และได้ข้อสรุป ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะตั้งคณะทำงานวิเคราะห์เรื่องการรับนักเรียนขึ้นหนึ่งชุด โดยมอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาฯ กพฐ. เป็นประธาน  ซึ่งคณะทำงานชุดดังกล่าวจะไปทำหน้าที่ยกร่างระเบียบและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสำหรับปีการศึกษา 2563 ขึ้นมาใหม่ ส่วนจะเป็นแนวทางการรับนักเรียนในรูปแบบไหนนั้น เบื้องต้นหลังจากที่ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั่วประเทศ พบว่า ทุกฝ่ายต้องการให้มีการกระจายอำนาจการรับนักเรียนไปให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นผู้ดำเนินการ กำหนดจำนวนการรับนักเรียนได้เอง เนื่องจากพื้นที่จะรู้บริบทสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพราะมีความใกล้ชิดกับโรงเรียน อีกทั้งพื้นที่ก็มีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดควบคุมดูแลอยู่แล้ว
             
“ผมคิดว่าส่วนกลางจะเป็นกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดแบบกว้างๆ เช่น วันเวลารับสมัคร การรับนักเรียนต้องคำนึงถึงคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีความโปร่งใสต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการรับนักเรียน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นคณะทำงานเรื่องรับนักเรียนที่ตั้งขึ้นจะมีการประชุมเพื่อสรุปยกร่างเกณฑ์การรับนักเรียนในวันที่ 10 มิถุนายนนี้  จากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุม กพฐ.เพื่อออกเป็นหลักเกณฑ์การรับนักเรียนในปี 2563 ต่อไป”ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ กพฐ.กล่าว


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"